Teczka nr 4

Grudzień 11, 2010

Tytuł: materiały z Łużyc przesyłane do Prołużu

Kart 182

Opracowana 20.12.2003 r.

Skanowana w maju 2004 r

 1. Lista jeńców łużyckich w Polsce z dn. 20.02.1946 r. (6 stron maszynopisu i l strona dołączona – odręcznie), k. 1
 2. Koperta zaadresowana do A.St.Matyniaka, k. 8
 3. Wypisy z gazet jugosławiańskich, dot. Łużyc, od 13.03 do 12.12.1946 r.,
  dokonane przez Stawecką(?), w dn. 13.03.1947 r., k. 9
 4. Sorbische Organisationen (autor: Pawoł Nedo), k. 11
 5. Genehmigter Separatismus, k. 14
 6. List Jana Cyža, przewodniczącego Łużyckiej Rady Narodowej w Budziszynie
  do tejże Rady 20 lutego 1947 r., k. 17
 7. Odezwa „Bruder und Schwestern!…” z dn. 26.06.1946 r., odpisy dokumentów dot. Jana Cyža i Jurija Rjenča z 1946 r., k. 18
 8. List Marty Cyžowej i J. Wicaza, delegatów Łużyckiego Komitetu Narodowego
  w Budziszynie do Oskara Langego, ambasadora RP w Berlinie z dn. 1.07.1946
  r., k. 22
 9. Życiorysy: Józefa Nowaka i Michała Nawki, k. 25
 10. List Jana Holdera z dn. 7.02.1947 r.; dokumenty odręczne; dwa wiersze; dokumenty odręczne, k. 27
 11. Problem šulstwa a wukubłanja, k. 33
 12. Odpisy „Našych Nowin” z dn. 30.04.1947 r.;, k. 36
 13. Odpisy „Zprav” z dn. 10.12.1946 r., k. 41
 14. Odpisy z: „Luzickosrbska Korespondence” z dn. 30.06.1947 r., k. 44
 15. Fragment tekstu pt. Položenje serbskeho dźiwadłownistwa, k. 48
 16. List Jurija Rjenča z Belgradu z dn. 3.04.1946 r., k. 49
 17. Přinošk łužisko-serbskeho luda k swĕtowej kulturj, k. 50
 18. Wiersz łużycki „Do Kamjeńca z Budyšina…”, k. 60
 19. Wiersze łużyckie: Serbskie dobyća, K stotym róčnicam Macicy Serbskeje, k. 62
 20. Rozprawa wo pućowanju a jednanjach Jurja Rjenča we Delnjej-Łužicy wot 7.-15.9.1946, k. 63
 21. Wiersz pt. Serbska dobyća, k. 71
 22. Tłumaczenie listu z poz. 23 na polski, k. 72
 23. List Pawła Neda do Jana Cyža z dn. 30.01.1947 r., k. 73
 24. List Pawła Neda do Jana Cyza z dn. 23.01.1947 r.; tłumaczenie tegoż listu na Polski, k. 74
 25. List Jugosłowianina lvana Ribarado Łużyckiej Rady Narodowej z dn. 19.03.1946 r., k. 76
 26. Odbicie pieczęci Jurija Rjencza, k. 77
 27. Alojzy Stanisław Matyniak w dn. 24.02.1947 r. zaprasza jakichś Łużyczan na wieczorek zapoznawczy, k. 78
 28. List Jana Cyža, prezydenta ŁKN, do gen. Prawina, szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie z dn. 11.02.1947 r.; List tegoż do Stalina z dn. 10.02.1947 r., k. 79, k. 80
 29. Fragmenty Starego Testamentu w języku łużyckim, k. 81
 30. Drugie odbicie innej pieczątki Jurija Rjenča, k. 85
 31. Odpis wstępniaka w „Lausitzwendischer Vestnik” nr l z dn. 25.01.1932 r.; Materiały dot. szpiegostwa jakiegoś Łużyczanina z 1933 roku; odpis artykułu z „Serbske Nowiny” nr 262 z dn. 9.11.1934 r.; c.d. materiałów „szpiegowskich”, UWAGA! Ze względu na pewne niedogodności techniczne karty tej pozycji nie wyświetlają się jedna po drugiej, dlatego podaję tutaj linki do kart: k. 86, k. 87, k. 88, dalej wyświetlają się już po kolei.
 32. Życiorys Georga Jakuba Rentscha (Jurija Rjenča) z 1946 r., k. 98
 33. C.d. materiałów „szpiegowskich”, k. 99
 34. Lebenslauf (Pawoł Nedo – życiorys), k. 107
 35. Tekst Jana Wjeńki, k. 109
 36. List Stanisława Drabentowicza; Odpowiedź, k. 110
 37. List Jurija Rjenca z dn. 9.01.1947 r.; List p. Loschau, k. 115
 38. Życiorys Arnosta Czernika z dn. 27.02. 1947 r., k. 118
 39. Życiorys P. Hedwolena, k. 119
 40. Lebenslauf (Johann Ziesche), k. 120
 41. Notatki odręczne, k. 121
 42. Z tamtej strony (o podróży na Łużyce A.St.Matyniaka w 1947 r.), k. 123
 43. Dyspozycja sprawozdania z podróży po Łużycach (1947 r.), k. 132
 44. Notatki odręczne, k. 133
 45. Kartka łużycka bożonarodzeniowa, k. 137
 46. Notatki odręczne, k. 138
 47. Odpis artykułu pt. Wenden und Sorben, w: „Telegraph” nr,
  10.01. 1947 r., k. 147
 48. Wiersz: Pamiętasz? Z dn. 7.10.1946 r., k. 148
 49. Opis do poz. 50, k. 149
 50. Kopia listu Jana Cyża prezydenta ŁKN do Kazimierza Malczewskiego, prezesa
  Towarzystwa Przyjaciół Łużyc z dn. 11 .02. 1 947 r., k. 150
 51. Na dworcu kolejowym na bocznicy…” – panegiryczny opis entuzjazmu
  repatriantów na Ziemiach Zachodnich, k. 151
 52. Hochkirch, k. 158
 53. Stand des Lausitzer-sorbischen Schulwesens, k. 160
 54. Die Wirtschaft der Lausitz, k. 162
 55. Zum gegenwartigen Stand der sorbischen Musik, k. 168
 56. Das Verhaltnis der sorbischen Bevolkerung…, k. 170
 57. Die Lausitzer Sorben, k. 176
 58. Artykuł pt. Resolution der Wenden w: „Sachsischen volkszeitung” z dn.
  7.02. 1946 r., k. 180
 59. Die Zukunft der Lausitz, k. 181
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: