Indeks tematyczny i strukturalny

Grudzień 6, 2010

Indeks poniższy powstał w trakcie prac nad opracowaniem książkowym dotyczącym dziejów Prołużu. Po myślniku podaję numery teczek, pozycji w teczce i karty na której dana osoba jest wymieniona. Część tych odnośników jest podlinkowana i dostępna (proszę kliknąć). Część jeszcze nie została opublikowana.

Indeks ten jest daleko niekompletny i budzić musi wielorakie zastrzeżenia co do metody indeksowania. Z powodu nikłości źródeł dotyczących innych niż zarząd i centrala jednostek organizacyjnych, starałem się wychwycić nawet najmniejsze wzmianki o tych jednostkach, co oczywiście niekorzystnie odbiło się na indeksowaniu prac zarządu i centrali. Oprócz tego wyodrębniłem różne pojęcia w sposób sztuczny, np „finanse”, „kalendarium”, „sprawy w Warszawie” itp., porządkując niejako i zbierając w jedną całość informacje na określone tematy.

Mimo tych mankamentów sądzę, że indeks może służyć jako dodatkowa pomoc w źródłowych poszukiwaniach.

==========================================================

Aktyw prołużycki – 1/3k1, k. 210; 6/I, k. 11; 10/1, k. 7; 10/79, k. 178

Berliński Okręg (delegatura?) – 1/5o, k. 289; 4/28, k. 79; 8/30, k. 63; 15/11, k. 42

Budziszyński Okręg (delegatura?) – 15/11, k. 42

Centrala (skład i działalność) – ½; 1/3o, k. 168; 1/3f1, k. 204; 1/3g1, k. 208; 1/5k, k. 277; 5/8c, k. 42; 5/8i, k. 84; 6/I, k. 10; 6/II, k. 46-49; 8/23, k. 52; 9/5, k. 18; 9/21, k. 54; 9/47, k. 100; 9/51, k. 109; 10/9, k. 35; 10/37, k. 98; 10/38, k. 99; 10/47, k. 115; 15/22, k. 60; 25/4, k. 5; 26/8, k. 50; 31 (całość)

Częstochowski Delegat – 9/22, k. 55

Częstochowski Okręg – delegat 9/22 k. 55; 12/2, k. 27; 12/3, k. 59; 26/9, k. 54; 26/10, k. 65, 70, 76

Członkowie – 10/81, k. 181; 12/3, k. 54

Delegaci Okręgowi – 9/29, k. 66; 9/45, k. 98-99; 10/32, k. 78; 10/49, k. 118;

Dokumenty nt. Łużyc – patrz Łużyce.

Finanse – 1/3y, k. 184; 1/5n, k. 287; 1/6c, k. 306 ; 6/III, k. 34-38; 7/11, k. 67; 8/7, k. 16; 8/23, k. 52; 8/82, k. 133; 9/36, k. 75; 9/42, k. 95; 10/31, k. 75-76v; 10/42, k. 110; 10/58, k. 143; 10/63, k. 148; 10/80, k. 178; 31/1 k. 3; 31/2 k. 7-7v; 31/2 k. 10v; 31/3 k. 13v; 31/4 k. 17v-18; 31/9 k. 24; 31/7 k. 26v; 31/7 k. 27v-28v; 31/12 k. 33; 31/16 k. 44v; 31/24 k. 66v; 31/26 k. 71v-72; 31/27 k. 74v; 31/28 k. 78v; 31/29 k. 81v-82

Fotografie – patrz Ilustracje.

Gdański Okręg – 26/4, k. 18; 26/10, k. 65, 80, 82

Gubiński Okręg – tzw. „Nadgraniczny” 8/27, k. 58; 9/30, k. 67; 9/43, k. 96; 12/2, k. 26; 12/3, k. 58; 23/6, k. 88; 26/10, k. 65; 31/2 k. 7; Gubiniana

Ilustracje – 4/26, k. 77; 4/30, k. 85; 6/II, k. 13-22; 7/13, k. 80v; 8/83, k. 137; 8/45, k. 83; 9/51, k. ; 10/47, k. 115; 10/51, k. 126; 10/52, k. 127; 10/77, k. 170; 13; 14; 16; 19; 20/5, k. 9; 21 (całość)

Imprezy publiczne – 6/II, k. 51; 7/9, k. 62; 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62; 12/3, k. 32; 15/3, k. 2; 15/10, k. 30; 20/9, k. 35; 20/13, k. 42; 20/16, k. 51; 21 (całość); 23/4, k. 82; 23/8, k. 91; 23/9, k. 94, 95; 23/11, k. 98; 31/2 k. 6; 31/4 k. 17; 31/7 k. 26; 31/19 k. 58; 31/21 k. 60

Kalendarium – 1/1-2; 1/3w, k. 180; 12/1, k. 8, 13, 15; 12/2, k. 19-27; 12/3, k. 35, 38, 57-59; 12/4, k. 69-80; 9/49, k. 103

Katowicki Okręg – 26/9, k. 57

Kętrzyński Delegat – 7/8, k. 58

Koła Akademickie – 5/8g, k. 64; 6/III, k. 39; 8/37, k. 72

Koła Okręgowe – 5/8b, k. 40; 5/8j, k. 90

Koła Szkolne – 5/6, k. 29; 5/8d, k. 45; 7/11, k. 66; 9/23, k. 56; 12/1, k. 2-4; 15/9, k. 27; 15/12, k. 51; 25/3, k. 4; 26/6, k. 34; 31/14 k. 38-38v

Komitet Uczczenia Pamięci gen. Karola Świerczewskiego – 1/1, k. 2, 21, 86, 87v, 88v, 96; 1/2, k. 109v, 111, 122v; 1/3g, k. 155; 1/3o, k. 166; 1/3c1, k. 198; 1/5, k. 286; 1/5b, k. 254; 1/5r, k. 300; 7/3, k. 30; 8/35, k. 70; 9/1, k. 2; 9/2, k. 4; 9/18, k. 45; 9/49, k. 106; 10/1, k. 2; 10/52, k. 127; 10/58, k. 143; 10/64, k. 149; 10/76, k. 169; 10/84, k. 197; 12/1, k. 9, 13; 12/2. K. 24, 26; 12/3, k. 40, 48, 57; 12/4, k. 89; 15/11, k. 33, 35, 41, 45; 23/6, k. 88; 26/8, k. 48, 50-51; 31/1/k. 3; 31/2 k. 8; 31/3 k. 14; 31/4 k. 16v; 31/7 k. 26v; 31/7 k. 24v; 31/7 k. 28v; 31/27 k. 73v; 31/27 k. 76

Krakowski Okręg (ul. Komorowskiego 4/9) – 26/9, k. 55; 26/10, k. 65, 75, 78, 80

Krotoszyński Okręg – tzw. „macierzysty” 7/11, k. 66; 10/4, k. 15; 10/56, k. 136; 12/1, k. 4; 15/11, k. 40; 25/1, k. 1; 26/10, k. 65; 31/3 k. 13v; 31/14 k. 38v

Książki – 5/1; 5/2; 6/I, k. 7; 15/2, k. 1; 23/1, k. 1; 26/2, k. 2; 10/42, k. 110

Literackie – 1/3u, k. 179; 1/4 (całość); 4 (całość); 4/18, k. 60; 4/19, k. 62; 4/21, k. 71; 4/49, k. 148; 10/26, k. 59; 10/41, k. 109; 12/3, k. 32; 20/2, k. 2; 20/3, k. 3; 20/4, k. 7; 20/6, k. 28; 20/8, k. 34; 20/10, k. 36; 20/11, k. 37; 20/15, k. 50; 20/17, k. 52; 20/18, k. 55; 21 (całość); 31/16 k. 46v

Lubelski Okręg – 26/10, k. 65, 77

Łódzki Okręg – 26/10, k. 65, 84; 31/14 k. 36v-37

Łużyce – 4 (całość); 9/1, k. ; 9/19, k. ; 9/20, k. 48; 9/41, k. 83; 10/2, k. 11; 10/70, k. 161; 10/71, k. 162; 12/2, k. 19; 13/2. k. 13; 13/3, k. 21-44, 13/4; 14/1, k. 1; 14/2, k. 34-40; 14/3, k. 41-60; 14/4; 19/2; 19/3; 31/4 k. 15v

Łużyckie dokumenty – 2/1, k. 1; 2/2, k. 3; 2/3, k. 9; 4; 10/60, k. 145; 10/74, k. 167; 10/75, k. 169; 10/77, k. 171; 11/2, k. ; 11/3, k. 7; 11/4, k. 11; 11/5, k. 23; 11/6, k. ; 11/8, k. 62; 12/3, k. 34, 81; 13/2; 13/3; 13/4; 13/5; 14/1, k. 1-31; 16

Macierzysty Okręg – patrz Krotoszyński Okręg.

Materiały prasowe – 1/3m1, k. 212; 1/3i1, k. 208; 3; 5/3, k. 1; 5/8a, k. 39; 7/6, k. 49; 7/7, k. 52; 7/10, k. 63; 7/15, k. ; 8/10, k. 23; 8/24, k. 55; 8/31, k. 64; 8/61, k. 105; 10/50, k. 125; 10/59, k. 144; 11/6, k. 33; 12/3, k. 49-53; 15/4, k. 3; 17 (całość); 18 (całość); 21/6, k. 6; 22/1, k. 1; 23/5 k. 85; 23/7, k. 90; 31/7 k. 26v-27

Nadgraniczny Okręg – patrz Gubiński Okręg.

Okręg – 9/52, k. 110

Olsztyński Delegat – 21/7, k. 7

Olsztyński Okręg – 10/49, k. 118; 15/11, k. ; 21/7, k. 7; 26/10, k. 78

Opolski Delegat – 2/1, k. 1; 31/4 k. 18

Płocki Okręg – 26/10, k. 65

Polski Związek Zachodni – 8/12, k. 32; 8/76, k. 121; 9/9, k. 27; 10/24, k. 56; 10/46, k. 114; 11/7, k. 46; 11/8, k. 62; 12/2, k. 17; 12/3, k. 41

Poznański Okręg – 7/11, k. 66; 9/55, k. 118; 10/45, k. 113; 12/3, k. 32; 26/10, k. 76; 31/4 k. 16; 31/20 k. 55

Prawne – 5/7, k. 35; 5/8b-j, k. 40-90; 5/9-12, k. 94-99; 6/III, k. 39-46; 7/2, k. 2; 9/27, k. 60; 9/28, k. 62; 9/35, k. 72; 9/53, k. 111; 10/30, k. 66; 15/8, k. 12; 26/6, k. 29, 34

Prezesi okręgowi – 10/49, k. 118

Program działania – 1/3s, k. 173; 1/3a1, k. 187; 6/I, k. 1-2, 8; 10/8, k. 22; 10/76, k. 170;

Rysunki – patrz Ilustracje.

Schadźowanki – patrz Imprezy Publiczne.

Sprawy w Poznaniu – 1/3c, k. 149; 8/21, k. 46; 8/29, k. 62; 26/1, k. 1; 26/9, k. 60; 26/6, k. 28; 26/8, k. 51; 31/25 k. 69-70

Sprawy w Warszawie – 1/1t, k. 100; 1/3a, k. 144; 1/3b, k. 148; 1/3f, k. 152; 1/3g, k. 156; 1/3h, k. 158; 1/3i, k. 159; 1/3j, k. 160; 1/3p, k. 171; 1/3b1, k. 195; 1/5b, k. 253; 1/5d, k. ; 1/5f, k. ; 1/5r, k. 294; 1/6e, k. 355; 8/1, k. 1; 8/2, k. 5; 8/16, k. 37; 8/32, k. 65; 8/34, k. 69; 8/40, k. 77; 8/41, k. 79; 9/2, k. 3; 10/84, k. 196; 12/3, k. 47; 25/2, k. 2; 26/3; 26/5, k. 19; 26/6, k. 26-27; 26/8, k. 47-48; 26/10; 31/2 k. 9-9v; 31/5 k. 20; 31/7 k. 26; 31/14 k. 40; 31/17 k. 52-52v; 31/24 k. 58v-59; 31/26 k. 70v-71; 31/27 k. 73; 31/28 k. 77-78v; 31/29 k. 81; 33 (całość)

Sympatycy Prołużu – 1/3, k. 183; 1/3j1, k. 209; 4/50, k. 150; 5/5, k. 13; 7/11, k. 64; 8/4, k. 8; 8/18, k. 39; 9/38, k. 77; 9/39, k. 80; 10/62, k. 147; 13/4 k. 62; 26/10, k. 79; 31/14 k. 37; 31/14 k. 38-38v; 31/17 k. 52v-53; 31/23 k. 63; 32 (całość)

Szczeciński Okręg – 26/10, k. 65, 82, 84; 31/4 k. 18

Toruński Okręg – 26/10, k. 65; 31/17 k. 49v

Warszawski Delegat – 10/49, k. 118

Warszawski Okręg – 26/10, k. 65

Wrocławski Okręg – 1/3f1, k. 203; 8/42, k. 80; 12/2, k. 24; 12/3, k. 57; 26/5, k. 25; 26/10, k. 83

Zarząd Główny (skład i działalność) – 1/1, k. 1-99; 1/3r, k. 172; 1/3z, k. 185; 1/3c1, k. 198; 1/3h1, k. 207; 7/11, k. 67; 8/5, k. 12; 8/8, k. 20; 8/43, k. 81; 8/60, k. 103; 8/81, k. 132; 9/8, k. 23; 9/24, k. 57; 9/31, k. 68; 9/48, k. 102; 9/44, k. 97; 10/7, k. 18; 10/9, k. 9; 10/17, k. 47; 10/18, k. 48; 10/24, k. 56; 10/43, k. 111; 10/49, k. 118; 10/66, k. 152; 10/72, k. 165; 10/85, k. 198; 10/73, k. 166; 10/79, k. 178; 10/87, k. 200; 12/1, k. 1; 12/2, k. 17; 12/4, k. 62, 63-68; 15/7, k. 9; 25/2, k. 3; 26/10, k. 65; 31 (całość)

Zielona Góra – Zaświadczenie dla Waleriana Piotrowskiego,

Zjazd Walny – 5/8f, k. 58; 8/6, k. 15; 9/15, k. 41; 9/32, k. 69; 9/37, k. 76; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82; 10/79, k. 178; 10/87, k. 200; 31/4 k. 18; 31/13 k. 34; 31/14 k. 40

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: