Indeks nazwisk

Grudzień 6, 2010

Wykaz osób związanych z Prołużem

lub występujących w Archiwum Prołużyckim Alojzego St. Matyniaka.

Indeks powstał w trakcie prac nad książką o historii Prołużu. Przy nazwisku podaję skrótowe informacje o osobie, a po myślniku numery teczek, pozycji w teczce i karty na której dana osoba jest wymieniona. Część tych odnośników jest podlinkowana i dostępna (proszę kliknąć). Część jeszcze nie została opublikowana.

Indeks zawiera:

1. wszystkie nazwiska występujące w Archiwum Prołużyckim;

2.  nazwiska członków Prołużu znane z innych źródeł.

Nie indeksowałem wycinków prasowych.

Jakkolwiek dołożyłem wszelkich starań, aby indeks był kompletny i dokładny, nie da się wykluczyć, że jakieś nazwiska omyłkowo pominąłem np z powodu nieczytelności czy skróconej formy zapisu.

UWAGA!

1. Adresy podane przy niektórych nazwiskach są nieaktualne, podano je dla ułatwienia badań historycznych;

2. Nie zindeksowano karty 202 z teczki 1/3e1;

3. Pominięto nazwisko Matyniak Alojzy Stanisław;

4. Jeżeli pod daną pozycją w teczce nazwisko występuje więcej niż raz, wymieniam tylko tę kartę, na której występuje po raz pierwszy;

wyjątkiem od powyższej reguły są te nazwiska, które występują w pozycjach, zawierających wiele dokumentów (na przykład w teczce 12);

7. Pisownia nazwisk łużyckich podana jest w wersji polskiej lub łużyckiej (najczęściej występującej w Archiwum Prołużyckim).

=================================================================================

„D” – konsul. 40, k. 107

„G” (VP) – 10/40, k. 107

„L” (VM) – 10/40, k. 107

„Liter Alojzy” – jednorazowy pseudonim Alojzego St. Matyniaka. 20, k. 2.

„Piwko Jan” – jednorazowy pseudonim Jana Szymańskiego. 20, k. 2

„Szprewian” — pseudonim A. St. Matyniaka, 8/68, k. 112

„X” dr – osoba niezidentyfikowana. 9/2, k. 3; 10/40, k. 107

„Zagrycha Felek” – być może jednorazowy pseudonim Franciszka Fenikowskiego. 20, k. 2

Abramowicz inż. – 1/3a, k. 147v

Abramowiczówna Irena – członek Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu, 7/11, k. 66

Adamczewski Tadeusz – student wydz. prawnego UP, zam. ul. Zakręt 18, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym, 10/81, k. 185;

Adamczewski Włodzimierz – były prezes koła szkolnego w Zielonej Górze, student AH w Poznaniu, kierownik sekcji gospodarczej Zarządu okręgowego w Poznaniu (6.12.1948 r.), 1/2, k. 116; 1/3d1, k. 201v; 15/12, k. 51v; 26/10, k. 65; 31/20 k. 55

Adamczyk Antoni vel Sykstus ksiądz – członek zarządu głównego, członek Okręgu Poznańskiego, wydział humanistyczny, zam. Pl. Działowy 2; 1/1, k. 4v, 74, 87v; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 205; 8/5, k. 12; 9/16, k. 43; 7, k. 18; 10/32, k. 81v; 10/79, k. 174; 10/81, k. 182; 10/83, k. 193v; 31/3 k. 14; 31/17 k. 49v; 31/19 k. 56

Adamczykówna Zofia – członek Okręgu Poznańskiego wydział popularyzacji, studentka wydziału prawno-ekonomicznego, zam. Królowej Jadwigi 5a/7, 10/81, k. 182

Ajdukiewicz prof. – rektor UP 8/21, k. 46; 26/10, k. 63, 66

Ala — być może Hałaszkiewicz Aleksandra.

Aleksandrzak Franciszek – członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie.

Alwin Józef – wydział matematyczno-przyrodniczy, zam. ul. Wawrzyńca 13/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale gospodarczym, 10/81, k. 182v

Andrzejewska Janina – zam. Żupańskiego 5/7, członek Okręgu Poznańskiego, wydział ekonomiczny i sekcja propagandowa, 10/81, k. 182, 186

Antoszewski Władysław – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny; 1/5r, k. 294; 1/6f, k. 359; 9/39, k. 80; 10/49, k. 123

Arnold St. prof. dr – minister oświaty; 9/2, k. 3v; 8/37, k. 72; 10/37, k. 98; 26/6, k. 27; 26/8, k. 47

Askenaz – urzędnik MSZ (niezidentyfikowany); 1/3i, k. 158

Augustyn Adam – członek Okręgu Poznańskiego wydział rolniczo-leśny, zam. ul. Leszczyńskiego 6/11, 10/81, k. 182

Avcicz gen. – szef Jugosłowiańskiej Misji Wojskowej w Niemczech; 12/2, k. 21

B[nieczytelne] Jan phm – komendant warmińsko – mazurskiej chorągwii harcerzy; 15/11, k. 38

Baczyński Ryszard – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, 10/81, k. 186

Badorówna (Badora) Krystyna – artystka zaangażowana w sprawę Łużyc, studentka wydz. humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Małeckiego 13/3. 1/3d1, k. 201v; 7/1, k. 1; 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62; 10/32, k. 78; 10/66, k. 152; 10/81, k. 182; 12/2, k. 22; 13/4 k. 62; 15/2, k. 2; 20/13, k. 42; 20/16, k. 51; 21/1, k. 1; 21/3, k. 3

Bajerlein Kazimierz – 8/17, k. 38v

Balawender Bogdan – skarbnik Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66; 10/32, k. 81

Balzer Oswald – 10/53, k. 133

Banaszak Władysław – 1/6f, k. 359; 9/33, k. 70; 15/11, k. 34

Banaszakowa – 10/1, k. 5

Baranowska Bogumiła – Akademia Handlowa, ul. Szwajcarska 21/18, O. Poznań, wydział gospodarczy, 10/81, k. 182v

Barański – 8/63, k. 107

Barbag vel Barbak – urzędnik Ministerstwa Oświaty, 1/2 k. 124; 1/3a, k. 145; 1/6e, k. 355

Barbak – patrz Barbag

Barb-Sypniewska Matylda – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny, 10/49, k. 123

Barcikowski Wacław – wiceprezydent KRN 1/3b, k. 148; 1/5b, k. 254; 3/1, k. 1; 8/44, k. 82; 8/86, k. 140

Bart Arnoszt – delegat Łużyc na Konferencję Wersalską w 1919 r. 7/3, k. 35; 12/2, k. 20

Barthel Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie Hundsfeld (Psie Pole) koło Wrocławia, ur. 4.09.1902 r. w Dyrbach. 4/1, k. 2

Bartkiewicz Wanda – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, 10/81, k. 186

Bartkowiak – prezes Koła Historyków UP. 7/5, k. 48.

Bartkowiakówna Daromiła – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Mostowa 14/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Bartoszuk Józef – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny. 1/5r, k. 301; 10/49, k. 123.

Bartzówna Aleksandra – studentka wydz, ekonomii UP, zam. ul. Słowackiego 18 m 6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 1/1, k. 4v, 18, 25v, 41, 74; 6/3, k. 29; 8/5, k. 12; 8/8, k. 20; 9/30, k. 67v; 10/7, k. 18; 10/32, k. 80; 10/39, k. 100; 10/52, k. 132; 10/81, k. 182v; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 1; 26/8, k. 50; 31/3 k. 12

Barwiński – 12/3, k. 43

Basińska Stefania – studentka wydziału chemii UP, zam. ul. Kopczyńskiego 38/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale gospodarczym, 10/81, k. 182v

Bassowski vel Bossowski Józef Jan prof. dr – członek prezydium Komisji Doradczej przy Centrali “Prołużu”. 1/1, k. 72; 1/2, k. 118v; 1/3h, k. 156; 1/6f, k. 359; 10/81, k. 187; 31/5 k. 21; 31/4 k. 17

Bastian Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie Neuhammer koło Żagania, ur. 17.03.1908 r. w Slepom. 4/1, k. 2

Baszkowski Jerzy – student wydziału lekarskiego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Daszyńskiego 40a/15. 10/81, k. 182

Batko Zygmunt – członek Okręgu Gdańskiego. 32, k. 81v; 10/49, k. 124.

Batlis Maria – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Niegolewskich 3/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Bautakówna Aleksandra – studentka AH, zam. ul. Jarochowskiego 5/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, 10/81, k. 182v

Bazhdari Cesk – student albański członek zarządu okręgowego Wrocław. 1/3w, k. 180; 12/1, k. 15.

Bąkowski – urzędnik w Ministerstwie Oświaty. 1/5r, k. 300

Benad Emil – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 1.09.1900 r. w Wulkiej Dubrawie. 4/1, k. 2

Bensch T. bp – administrator apostolski diecezji warmińskiej. 15/11, k. 38

Beszkowski Jerzy – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, 10/81, k. 186

Białostocka Barbara – członek Okręgu Warszawskiego teren akademicki, członek ZG. 1/1, k. 4v; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 8/45, k. 83; 8/63, k. 107; 10/32, k. 81v; 10/49, k. 118v, 123; 10/81, k. 188; 15/11, k. 33, 44

Biedowicz Br[onisław?] – minister, 1, k. 9

Biedrichec Łucja – 10/1, k. 8

Biegański – urzędnik Prezydium Rady Ministrów w Funduszu Kultury Narodowej. 1/3h, k. 156v

Bieleszewski Dobiesław – student wydziału humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w Wydz. Popularyzacji, zam. ul. Łukasiewicza 1/10. 10/81, k. 182

Bieleżewski – prezes Koła Historyków UP. 7/5, k. 48v

Bielska Zofia – członek Prołużu, kierownik wydz. naukowego, kandydatka na kierownika sekcji naukowej. 8/3, k. 7

Bieniarzówna Janina – Kraków delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu. 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v

Bigos Józef – zam. ul. Brukowa 21/69, Praga Warszawska. 10/81, k. 188

Billip Zygmunt – student AH, zam. ul. Podkomorska 3/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. Członek zarządu głównego, kierownik wydziału organizacyjnego Centrali. 1/1, k. 1, 5, 6v, 11v, 13v, 17, 21v, 25v, 33, 35, 44, 66v, 70, 73, 93v; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12, 14; 8/8, k. 20; 8/51, k. 94; 8/60, k. 104; 8/63, k. 107; 9/21, k. 54; 9/29, k. 66; 9/44, k. 97; 9/46, k. 99; 9/47, k. 101; 9/48, k. 102; 10/32, k. 81v; 10/39, k. 100; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 10/81, k. 185, 187; 12/1, k. 1; 12/4, k. 79; 15/7, k. 9; 15/11, k. 33v, 44; 31/9 k. 24

Bilski A. – rysownik „Głosu Wielkopolskiego”, gazety wspierającej Prołuż

Billix dyr. – 1/5r, k. 301

Błachowski Stefan – rektor UP. 1/1, k. 52v; 8/60, k. 103; 9/39, k. 80; 10/1, k. 9; 10/28, k. 62; 10/81, k. 187

Błaszczyk Stanisław – dyr. szkoły w Zielonej Górze. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łużyc w Zielonej Górze. 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 9/39, k. 80; 20/16, k. 51

Boberski Józef – wiceprezes kulturalno-oświatowy Akademickiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej w Poznaniu. 9/56, k. 119

Bobrówna – członek Prołużu z Lublina. 1/3d1, k. 201v

Bochniewiczówna Stanisława – studentka AH, zam. ul. Matejki 54/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej, członek zarządu głównego. 1/1, k. 5, 16v, 41, 49, 74, 102; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 8/8, k. 20, 10/7, k. 18; 10/32, k. 78; 10/73, k. 166; 10/81, k. 186; 10/83, k. 193v; 15/11, k. 44; 31/10 k. 30

Boczarski Janusz – zastępca sekretarza Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie

Bogdanowiczówna Teresa – z Łodzi delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu, 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v

Bohaczyk Tytus – sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie, członek PPS

Bolech [Roch] – 24/5, k. 6

Bonowska Izolda – Łużyczanka z Legnicy. 26/5, k. 19 (por. Szkopek, dz. cyt., s. 212).

Bonowska Maria vel „Maryla” – ur. 29.05.1924 w Wągrowcu. Zastępca sekretarza generalnego, wydział ekonomiczny, Okręg Poznański wydz. Popularyzacji, naczelnik wydziału popularyzacji 16.09.1948, zam. Poznań, ul. Półwiejska 33/11; Krotoszyn ul. Kołłątaja 7. 1/1, k. 58v, 70, 74; 1/2, k. 108v, 121v; 1/3d1, k. 201v; 7/3, k. 27; 8/8, k. 20; 9/37, k. 76v; 10/7, k. 18; 10/9, k. 39; 10/32, k. 78; 10/78, k. 166; 10/79, k. 173; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 1; 15/11, k. 44; 15/12, k. 62; 31/2 k. 5v; 31/2 k. 9; 31/4 k. 15v; 31/5 k. 21; 31/10 k. 30; 31/14 k. 39; 31/16 k. 42v

Bonowski – starosta krotoszyński. 1/2, k. 107v; 7/3, k. 25; 13/4 k. 62; 15/11, k. 40

Borkiewicz Eugeniusz – delegat okręgowy w Gdańsku 1.10.1948. 1/3d1, k. 201v; 31/14 k. 39

Bormanówna Barbara – 10/81, k. 188

Borowicz Zygmunt – 1/5r, k. 298; 1/6e, k. 356; 8/1, k. 1, 3; 8/21, k. 49; 9/2, k. 3, 7, 10 (Pałys Kuberski, dz. cyt., s. 159)

Borowski Leonard – wydział prawny, Okręg Poznański wydział popularyzacji, ul. Sielska 47/7. 6/1, k. 7; 10/81, k. 182.

Borysz – 8/1, k. 1

Borzych (z domu) Maria – matka Alojzego Stanisława Matyniaka. 8/59, k. 102

Bossowski – patrz Bassowski.

Brankacka – Łużyczanka, stypendystka Prołużu we Wrocławiu. 1/3w, k. 180; 1/3d1, k. 201v; 12/1, k. 15

Branzko Maks – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu koło pałacu. Ur. 3.09.1911 r. w Slepom. 4/1, k. 2

Bratborska Maria – skarbnik I Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66

Brezan Jurij – Łużyczanin, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Polski. 4/41, k. 121; 8/46, k. 88; 9/20, k. 47; 12/2, k. 19; 13/4, k. 66; 15/11, k. 35

Brodkowski – 12/3, k. 42v

Broniatowski M. – dyrektor departamentu politycznego MAP. 26/10, k. 73

Broniewski Karol – profesor muzyki. 7/9, k. 62; 15/10, k. 30; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14

Bruski Zbigniew – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Mostowa 30/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 10/81, k. 185, 187.

Brykczyński Stefan – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Zgoda 14/13, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym i sekcji propagandowej, 10/81, k. 184, 186

Bryl Jan – 4/12, k. 38

Brzeziński Stefan – wojewoda poznański. 1/1, k. 61; 7/9, k. 62; 8/60, k. 103; 15/10, k. 30; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14

Brzostkówna Halina – studentka Szkoły Inżynierskiej, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Św. Marcin 33/9, 10/81, k. 182

Brzostkówna Zofia – studentka Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydział popularyzacji, zam. ul. Św. Marcin 33/9, 10/81, k. 182

Brzozowska Felicja – studentka wydziału matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Niegolewskich 3/8. 10/81, k. 182

Budzyńska Janina prof. – członek honorowy Prołużu. 1/1, k. 42, 44; 1/3d1, k. 201v; 7/4, k. 40; 8/17, k. 38v; 9/39, k. 80; 12/4, k. 79v

Budzyńska Róża – studentka AH, zam. Grottgera 10/12, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Bujakiewicz Monika – studentka Akademii Handlowej, zam. ul. Jarochowskiego 54/1, O. Poznań, wydział gospodarczy, 10/81, k. 182v

Bujnicki Andrzej – student AH, zam. ul. Zgoda 14/13, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Buk Beno – Łużyczanin, student architektury. 1/1, k. 38v; 10/39, k. 104

Bulsa Elżbieta – studentka AH, zam. ul. Półwiejska 4/23, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. 10/32, k. 81; 10/81, k. 184.

Burgraf J. – kierownik kancelarii departamentu politycznego MAP. 26/10, k. 73

Buszówna – zob. Czyżewicz Krystyna.

Buynowski Walerian – 10/81, k. 188v

Cellerówna W. – członek zarządu okręgu Olsztyn. 15/11, k. 38

Černy Jindrich – 10/11, k. 41

Chanovsky Jan Mikš – 4/12, k. 38

Chłopocka – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Chmielewska Aniela – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Dąbrowskiego 35/37, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Chmielewska z Wrocławia – 8/63, k. 107

Chmielewski Waldemar – delegat okręgowy Częstochowa 12.10.1947, członek Okręgu Katowickiego. 1/1, k. 59v; 9/22, k. 55; 10/32, k. 78v; 12/2, k. 27; 12/3, k. 59; 10/49, k. 124.

Chmielińska-Kocelowa Barbara – członek Okręgu Wrocławskiego. 10/49, k. 124. Członek zarządu głównego. 1/1, k. 5, 35, 59v, 74; 1/3w, k. 180; 1/3d1, k. 201v1; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 8/8, k. 20; 8/42, k. 80; 10/7, k. 18; 10/32, k. 78v; 10/49, k. 124; 10/73, k. 166; 12/1, k. 15; 12/2,k. 24; 12/3, k. 57; 12/4, k. 79; 15/11, k. 44; 31/3 k. 13; 31/23 k. 63

Chojnacka Kazimiera – członek Prołużu. 9/16, k. 43

Chomiński dyr. – 1/5r, k. 299v

Chrzanowski Jerzy – członek Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66

Chrzanowski Walery – kupiec krotoszyński, honorowy członek Prołużu. 1/1, k. 33, 41v, 65v, 75v; 1/2, k. 105, 113v, 118v; 1/3d1, k. 201v; 8/3, k. 8; 8/18, k. 41-44; 8/25, k. 56; 9/33, k. 70; 9/39, k. 80; 9/57, k. 121; 10/1, k. 5, 9; 10/28, k. 62-63; 10/32, k. 78v; 10/39, k. 103; 10/81, k. 187; 12/4, k. 79v, 83; 15/11, k. 33-34, 49v; 21/6, k. 6; 23/9, k. 94; 26/10, k. 64, 81; 31/17 k. 53

Chudzik Eugenia – patrz Zapłatówna Eugenia

Chybianka Bogumiła – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, 10/81, k. 186

Chyła – naczelnik w Komitecie Słowiańskim. 1/3g, k. 155; 10/84, k. 197; 12/3, k. 48

Cicika Ryszard – 9/2, k. 7

Ciemnoczołowska Emilia – studentka wydziału matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego w Wydz. Gospodarczym, zam. ul. Matejki 56/1. 10/32, k. 81; 10/81, k. 182v.

Cierniewski Stanisław inż. – członek prezydium Komisji Doradczej przy Centrali „Prołużu” . 1/2, k. 118v; 1/6f, k. 359

Cieślikowski – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Cieślińska – 7/5, k. 48v, 49a

Ciszek Henryk – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, 10/81, k. 186

Cofta Henryk – student wydziału matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. Puszczykówko. 1/5r, k. 294v; 10/32, k. 78, 81; 10/81, k. 182, Pamiętnik A. St. Matyniaka-wpis z 1997 r.

Cofta Włodzimierz – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. Puszczykówko, 10/81, k. 182, 186

Copic Hanka – 19/2, k. 27

Cudny radca – 8/1, k. 1; 12/3, k. 37

Cypryszewska Helena – zam. Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 42/4. 9/11, k. 34v

Cyrankiewicz Józef – premier Polski Ludowej. 8/64, k. 108; 15/11, k. 42

Cyż (Cyž) Anna z d. Knosalanka żona Pawoła Cyża – 1/6f, k. 359; 8/63, k. 1077; 12/2, k. 22;

Cyż (Cyž) Jan dr – starosta budziszyński. 1/3l, k. 161; 1/3w, k. 181; 4/43, k. 132; 7/14, k. 81a; 11/8, k. 62; 12/1, k. 16, 19; 12/3, k. 41v, 49; 15/11, k. 35; 19/2, k. 27

Cyż (Cyž )Jan ks. – prezydent Łużyckiego Komitetu Narodowego. 2/1, k. 1; 4/4, k. 11; 4/6, k. 17; 4/13, k. 41; 4/22, k. 72; 4/24, k. 73; 4/24, k. 74-75; 4/28, k. 79-80; 4/41, k. 121; 4/43, k. 132; 4/50, k. 150; 7/3, k. 34; 8/44, k. 82; 8/46, k. 88; 10/79, k. 174; 12/2, k. 20; 12/3, k. 53; 15/11, k. 42; 19/2, k. 31; 31/17 k. 49v

Cyż (Cyž) Jurij – 4/7, k. 19; 4/41, k. 121; 7/3, k. 35; 15/11, k. 37

Cyż (Cyž) Pawoł – przedstawiciel Domowiny w Polsce, urzędujący przy Komitecie Słowiańskim w Warszawie. 1/2, k. 123v; 1/3b, k. 148; 7/3, k. 29; 7/5, k. 49; 7/14, k. 80a; 8/4, k. 10v; 8/13, k. 33; 8/17, k. 38v; 8/19, k. 40; 12/1, k. 8; 12/1, k. 13; 12/2, k. 20; 12/3, k. 35; 12/4, k. 82; 13/2, k. 4; 15/11, k. 33v, 39, 42; 19/2, k. 11, 15, 35, 65, 67; 21/6, k. 6; 25/1, k. 1; 26/10, k. 63; 31/4 k. 18

Cyżowa (Cyžowa) Marka – 1/5r, k. 294v; 4/3, k. 10; 4/8, k. 24; 4/13, k. 41; 6/1, k. 5v; 10/39, k. 104; 13/3, k. 45; 15/11, k. 33, 37

Czajka Bolesław – członek zarządu głównego. 1/1, k. 58/5, k. 12; 10/32, k. 81v

Czajka Jan – student wydz. rolnego, zam. ul. Wierzbięcice 55/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej, 10/81, k. 182v, 186

Czajkowski – urzędnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych. 10/40, k. 107

Czapiewski – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Czaplak – 9/2, k. 11v

Czarnecki Mirosław – 31/20 k. 55

Czarnomska Irena. – delegat okręgu toruńskiego. 1/1, k. 5; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12;; 10/9, k. 12; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 15/11, k. 38, 44

Czartoryski – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Czastnicka – urzędnik departamentu plastyki Min. Kultury. 1/5r, k. 299v

Czekalski Józef prof. – w latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi. 1/1, k. 81; 10/81, k. 187; „Ratujmy” 21.06.1946.

Czernik Arnoszt – Łużyczanin, ekonomista. 1/2, k. 110, 118; 1/3d1, k. 201v; 1/6f, k. 358v; 4/7, k. 19; 4/38, k. 118; 4/41, k. 121; 4/43, k. 132; 7/3, k. 35; 8/79, k. 128; 9/49, k. 104; 12/1, k. 7, 9, 13v, 19; 12/2, k. 20; 12/3, k. 39; 12/4, k. 86; 15/11, k. 35, 47-48; 19/2, k. 46; 23/2, k. 80;

Czerwińska Urszula – koło szkolne Liceum im. gen. Zamoyskiego. 1/2, k. 105v; 10/8, k. 23v; 31/18 k. 48

Czerwiński Wojciech – delegat okręgowy Lublin, członek zarządu okręgowego Wrocław. 1/1, k. 59v, 66; 1/3w, k. 180; 1/3d1, k. 201v; 10/32, k. 79; 12/1, k. 15

Czopierski R. – zastępca delegata okręgu Płock. 1/1, k. 79v

Czyżewicz Krystyna (z d. Buszówna) – sekretarz koła szkolnego Prołużu w Zielonej Górze. (por. Pyżewicz., dz. cyt., s. 28)

Czyżyńska Irena – studentka wydz. humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Rzepeckiego 4a/4. 10/81, k. 182.

Danielewski – 10/81, k. 187

Danowska Halina – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Piekary 8a/41, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. Sekcja organizacyjna Zarządu Okręgu Poznańskiego. 1/1, k. 66; 9/55, k. 118; 10/32, k. 78; 10/45, k. 113; 10/81, k. 184

Darczewski R. – naczelnik wydziału w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim. 8/21, k. 46, 47; 26/9, k. 61

Daszkiewiczówna Aniela – 10/81, k. 188

Dawid Jerzy — członek Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66

Dąbek Józef – student AH, zam. ul. Litewska 3/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. Delegat okręgowy Szczecin. 1/1, k. 25v, 48, 58v; 10/32, k. 78-79; 10/54, k. 134; 10/81, k. 184

Dąbkowski Przemysław – 10/53, k. 133

Dąbrowski Stefan prof. – rektor UP. W latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi. 9/3, k. 13; „Ratujmy” 21.06.1946.

Delanow-Koczka (Kóčka) Wojciech – delegat łużyckiego Komitetu Słowiańskiego w Polsce. 1/1, k. 35v; 1/2, k. 104; 1/3h, k. 156; 1/3d1, k. 201v; 4/41, k. 121; 7/3, k. 32; 8/68, k. 112; 10/9, k. 38; 10/46, k. 114; 12/2, k. 22, 24; 12/3, k. 41v, 57; 31/5 k. 21

Dembecka Kazimiera – 8/26, k. 57; 9/33, k. 70; 10/1, k. 9

Demski – patrz Dębski.

Deny Bronisław – z Katowic. 7/3, k. 27.

Deny Jan – członek Zarządu Okręgu Poznańskiego. 8/52, k. 95; 8/63, k. 1077; 9/55, k. 118; 10/24, k. 56; 10/45, k. 113; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 12/1, k. 17; 15/11, k. 33, 44

Depowska Izabela – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Słowackiego 20/27, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym, 10/81, k. 185

Dębski – kurator szkolny we Wrocławiu. 10/40, k. 107; 10/46, k. 114; 12/2, k. 24; 12/3, k. 57

Dłuski Ostap – kierownik wydziału zagranicznego KC PZPR, 33, k. 1; 33, k. 6

Dobaczewski – sympatyk. 1/3d1, k. 201v

Dobrowolski Edward – wydział lekarski, Okręg Poznański wydział popularyzacji, ul. Leszczyńskiego 6/82, 10/81, k. 182

Dobrowolski Jan – wydz. Biologii, Okręg Poznański wydz. Gospodarczy, zam. pl. Asnyka 1 m 5/NDA, członek komisji rewizyjnej. Zastępca skarbnika okręgu Poznań. 1/1, k. 5, 65, 74; 1/3d1, k. 201v; 8/5, k. 12; 8/8, k. 20; 9/2, k. 3; 9/55, k. 118; 10/7, k. 18; 10/32, k. 80; 10/73, k. 166; 10/81, k. 182v; 12/1, k. 1; 31/9 k. 24

Dobrowolski Stanisław – poseł KRN z CKW PPS. 1/5b, k. 257

Dobrucky Bożidar – 9/20, k. 47

Dobrzyńska-Rybicka prof. – 8/79, k. 1298/85, k. 139

Dobrzyński Mieczysław – członek Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66

Domagała Ludwik – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Marszałka Focha 82/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. Wydział gospodarczy ZG. 7/3, k. 27; 10/9, k. 39; 10/32, k. 81; 10/73, k. 166; 10/81, k. 185; 15/11, k. 44

Domann Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie we Wrocławku na ul. Drugiej 69, ur. 16.01.1902 r. w Spohli k. Hojerswerdy. 4/1, k. 2

Domański Bohdan – wydział ekonomiczny (student architektury?), ul. Kolejowa 70/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji. 1/1, k. 28v; 13/1, k. 1; 10/81, k. 182

Domański Franciszek ks. – 1/2, k. 122; 1/3i, k. 157v; 6/III, k. 23; 10/9, k. 36; 10/32, k. 78; 10/86, k. 199; 12/4, k. 79; 31/13 k. 35

Domaschke Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie pracy w kopalni Rozbork (Bytom), ul. Polska VI 5/104, urodzony w Jitku. 4/1, k. 2

Domel Willi – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie VI/I/415 Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, ur. 2.01.1928 r., w Slepom. 4/1, k. 2

Donath Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 8.06.1927 r. w Ralbicy. 4/1, k. 2

Donimirski Andrzej – student Akademii Handlowej, zam. ul. Półwiejska 33/18, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Dowiot NN – prezes Okręgu Warszawskiego

Dowjat – naczelnik. 1/3h, k. 156v

Drabentowicz Stanisław – 4/36, k. 110

Drabowicz Antoni – wiceprezes miasta Poznania. 1/1, k. 18v; 10/81, k. 187; 21/6, k. 6

Dromirecki Stefan – student wydz. rolniczo-leśnego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji, zam. ul. Garbary 28/3, 10/81, k. 182, 186

Drożan Edwin – Szkoła Inżynierska, Okręg Poznański wydział popularyzacji i sekcji propagandowej, ul. Daszyńskiego 84/5, 10/81, k. 182, 186

Druszczyńska – członkini Ligi Kobiet w Jarocinie. 10/1, k. 5

Drużyłowska Irena – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Marynarska 13/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Dubas Bogumiła – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Jackowskiego 3/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. 10/32, k. 81; 10/81, k. 184; 31/10 k. 30

Dubiel Józef – minister ziem odzyskanych. 1/5r, k. 294v; 10/40, k. 107

Dublażanka Halina – wydz. Lekarski, Okręg Poznański, zam. ul. Św. Marcin 7 m 16, 10/81, k. 182v

Duczmal Henryk prof. – dyrygent Orkiestry Muzyków Krotoszyńskich. 7/3, k. 30; 15/11, k. 41

Dudzik Paweł – delegat Prołużu na Łużycach. 7/3, k. 27-28; 10/49, k. 118v; 12/2, k. 19; 15/11, k. 35, 43-44

Dutczanka – patrz Dutka.

Dutka vel Dutczanka Wanda – studentka Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego. 10/32, k. 81; 10/81, k. 182v.

Dybizbańska Mirosława – delegat szkół średnich w zarządzie głównym. I zastępca sekretarza generalnego 16.09.1948. 1/1, k. 87; 1/3d1, k. 201v; 6/3, k. 33, 38; 10/7, k. 18; 10/32, k. 80; 10/79, k. 174; 10/83, k. 193v; 12/3, k. 32; 15/11, k. 48; 31/2 k. 5; 31/3 k. 13; 31/14 k. 39; 31/16 k. 42v; 31/17 k. 49v; 31/24 k. 65v

Dybizbański Bogdan – członek Prołużu

Dylewska – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Dymek Walenty arcybiskup poznański – w latach 1945-1946 udzielał wsparcia moralnego Prołużowi . 8/11, k. 31; „Ratujmy” 21.06.1946.

Dynkowski Zygmunt – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej. Naczelnik wydziału popularyzacyjnego. 1/1, k. 74; 10/7, k. 18; 10/32, k. 81; 10/73, k. 166; 10/81, k. 186; 10/83, k. 193v; 31/3 k. 13

Dyszkowski Zygmunt – student Szkoły Inżynierskiej, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Dąbrowskiego 96/11, 10/81, k. 182

Dziadkiewicz – 10/32, k. 80

Dzierżanowska Jolanta – 10/49, k. 120

Eckhardt Hermann – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Mekaszowych na Górnym Śląsku, ur. 5.11.1910 r. 4/1, k. 2

Eichstaedtówna Halina – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Matejki 87/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. Skarbnik okręgowy Poznań. 1/1, k. 77; 1/3d1, k. 201v; 10/32, k. 81; 10/81, k. 185, 187

Eiselt Alfons – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie Hundsfeld koło Wrocławia, ur. 3.02.1912 w Lejnie. 4/1, k. 2

Essmanowska Jolanta – studentka Wydział Humanistyczny UP, członek Okręgu Poznańskiego w Wydziale Popularyzacji, zam. ul. Mickiewicza 29/25, 10/81, k. 182

Ewicz Stanisław – student Wydziału Humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul.Mosina Taczanowskich. 1/1, k. 93; 10/32, k. 81; 10/81, k. 182

Eymondówna vel Ejsmondówna Genowefa – zastępca sekretarza okręgowego Olsztyn. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Falkowski z Kalisza — 10/39, k. 100

Federak – wiceprezydent m. Częstochowy. 12/2, k. 27; 12/3, k. 59

Feigel Witold – członek zarządu głównego. Prezes okręgowy Zarządu Okręgu Poznańskiego 4.06.1947. Wydział socjologiczny, zam. Mosina Gimanzjum. 1/1, k. 5, 13, 69v; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 8/60, k. 104; 9/55, k. 118; 10/32, k. 81v; 10/45, k. 113; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 10/81, k. 182; 15/11, k. 44

Fenikowski Franciszek – student wydz. humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Daszyńskiego 43/5. Członek zarządu głównego, wiceprezes naczelny. 1/1, k. 5, 74, 83, 95v; 1/3d1, k. 201v; 7/1, k. 1; 7/3, k. 27, 30; 7/4, k. 38, 42; 8/3, k. 6v8/5, k. 12; 8/8, k. 20; 8/19, k. 41-44; 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/7, k. 18; 10/9, k. 39; 10/28, k. 62; 10/32, k. 78; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 10/79, k. 173; 10/81, k. 182, 186; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 1; 12/4, k. 79; 13/2, k. 4; 13/4 k. 62; 15/2, k. 2; 15/11, k. 41, 44; 20/4, k. 7; 44; 20/16, k. 51; 21/1, k. 1; 21/3, k. 3; 31/2 k. 5v; 31/10 k. 29v; 32/1 k. 1

Figna Bogdan – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, 10/81, k. 186

Filipowicz – minister odbudowy. 1/3i, k. 158a

Fletkówna Zofia – studentka Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. ul. Daszyńskiego 47 m 6, 10/81, k. 182v

Foltymowicz Jerzy – student Szkoły Inżynierskiej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. ul. Górna Wilda 47 m 6, 10/81, k. 182v

Frąckiewicz Adam – 9/33, k. 70

Frąckowiakówna Seweryna – studentka wydziału matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskirgo w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Poplińskich 9, 10/81, k. 182, 186

Furmanik – dyrektor departamentu literatury Ministerstwa Kultury. 1/5r, k. 299v

Furtacz – 10/81, k. 187

Gajewski Zbigniew – wiceprezes zarządu okręgu Wrocław. 1/3w, k. 180; 1/3f1, k. 203; 12/1, k. 15

Gallus Halina – studentka Wydziału Humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. Górna Wilda 10/7. 1/3d1, k. 201v; 10/81, k. 182.

Gałębiarski vel Gołembiowski prof. – opiekun koła Prołużu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 1/2, k. 105

Gandecki Franciszek – ze Złokomorowa (Dolne Łużyce). 8/III, k. 51; 12/2, k. 19

Garmulewicz Agnieszka – sekretarz okręgowy Zarządu Okręgu Poznańskiego, zastępca sekretarza generalnego. 1/1, k. 2, 4v, 6v, 11v, 13, 17, 54v; 7/3, k. 27, 28; 8/5, k. 14; 8/8, k. 20; 8/60, k. 104; 9/55, k. 118; 10/32, k. 78; 10/41, k. 109; 10/45, k. 113; 10/49, k. 118v; 12/1, k. 1; 15/9, k. 27; 15/11, k. 43-44

Garwacki Janusz – student wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Szwajcarska 17/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym i sekcji propagandowej, 10/81, k. 185, 186

Garzejowska Ligia – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Limanowskiego 12/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym, 10/81, k. 185

Gasińska Elżbieta – studentka wydz. matematyczno-filozoficznego UP, zam. ul. Kossaka 23/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Gembyrski – patrz Gębarski Bogdan

Generowicz Adelaida – studentka wydziału lekarskiego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. Gospoda Targowa, 10/81, k. 182, 186

Genżanka vel Gewianka Barbara – sekretarz okręgowy Poznań. 1/1, k. 77, 102; 1/3d1, k. 201v; 10/32, k. 78; 10/83, k. 193v; 15/12, k. 51

Gębarski Bogdan – 1/6e, k. 3568/1, k. 1 (pisownia błędna: Gembyrski); 8/21, k. 49

Giełdanowski – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v; 1/3f1, k. 203

Giemza Tadeusz – student Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego, zam. ul. Wawrzyniaka 13 m 21, 10/81, k. 182v

Gierczyńska Teresa – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Matejki 54/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Gieryn Roman – Poznań delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe „Prołużu”. 1/2, k. 114v, 115; 11/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 205; 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v; 12/1, k. 1; 12/4, k. 79; 31/7 k. 25v; 31/12 k. 33; 31/13 k. 34v; 31/16 k. 45v; 31/18 k.48; 31/17 k. 53; 31/19 k. 56

Glapa vel Glape – 10/32, k. 78v; 12/3, k. 45v

Glętowski Edward – student wydz. ekonomicznego UP, zam. Plac Spiski 1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym, 10/81, k. 185

Gluk – z Poznania, urzędnik Ministerstwa Ziem Odzyskanych. 1/3h, k. 156v

Gluzówna Janina – studentka wydziału humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. Wierzbięcice 59/7, 10/81, k. 182

Gładyszówna Aleksandra – studentka AH, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, zam. ul. Jackowskiego 33/3. 10/81, k. 184

Gładyszówna Barbara – studentka wydziału lekarskiego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Jackowskiego 33/3, 10/81, k. 182

Gniazdowski Marian – student Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. Górna Wilda 52 m 8, 10/81, k. 182v

Godkowski Jerzy – student wydziału ekonomicznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Biała 16/21, 10/81, k. 182

Godlewski Jerzy – kierownik wydziału naukowego ZG. 10/32, k. 81; 10/73, k. 166v; 10/81, k. 187

Goebel Bronisław Jerzy – student Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. ul. Podlaska 25 m 1. Delegat specjalny ZG. 8/60, k. 104; 10/73, k. 166; 10/81, k. 182v; 15/11, k. 33v, 44

Goebelowa (Goebel) Wanda – studentka wydziału humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacyjnym, zam. ul. Podlaska 25/1, członek centrali wydział naukowy, delegat specjalny ZG. 1/1, k. 5, 8, 18; 1/2, k. 105; 5/2; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 9/49, k. 104; 10/32, k. 81; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166v; 12/3, k. 39; 12/4, k. 79; 15/11, k. 33, 44; 10/81, k. 182

Goettig Waldemar – student Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. ul. Śniadeckich 20 m 2, skarbnik generalny. 1/1, k. 74, 80; 1/2, k. 113v; 1/3d1, k. 201v; 10/7, k. 18; 10/81, k. 182v; 10/83, k. 193v; 31/2 k. 5v; 31/3 k. 12v

Goliński Leszek – ławnik Zarządu Głównego od 21.05.1946, współpracownik redakcji jednodniówki prołużyckiej „Ratujmy!” 21.06.1946. 1/1, k. 32v; 7/1, k. 1; 7/3, k. 27; 7/4, k. 38, 41; 10/9, k. 36; 10/66, k. 152; 10/73, k. 166; 12/4, k. 79, 81; 13/4 k. 62; 15/2, k. 2; 15/4, k. 3; 15/11, k. 44; 20/13, k. 42; 20/16, k. 51; 21/1, k. 1; 21/3, k. 3

Goltz Mariusz inż. – konsul. 12/2, k. 19

Gołąb Zbigniew – z Wrocławia. II wiceprezes naczelny ZG. 7/3, k. 27; 10/9, k. 39; 10/73, k. 166; 15/11, k. 44

Gołembiowski — prof. szkolny, opiekun Koła Szkolnego przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu (ul. Hetmańska 29). 1/2, k. 104v

Gomółka Władysław – minister ziem odzyskanych. 1/1, k. 61

Gorzejowska Ligia – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej. 10/81, k. 186

Gorzkowski – 1/6e, k. 356; 8/1, k. 1, 3; 8/21, k. 49

Górny Jan – kierownik sekcji organizacyjnej okręgu Olsztyn. 1/3d1, k. 201v; 10/32, k. 78v; 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Górny NN z Krotoszyna — 10/32, k. 80

Górska – członek Koła Historyków UP. 7/5, k. 48a

Górska Teresa – prezes Koła Szkolnego Prołużu przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Brzegu nad Odrą. 12/2, k. 22

Górski Józef prof. – prorektor UP. W latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). 1/1, k. 52v

Górski Karol – pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Pałys Kuberski, dz. cyt., s. 159)

Górzyńska – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Grabianowska Maria – członek okręgu Wrocławskiego, członek zarządu głównego Wrocław. 1/1, k. 4v8/5, k. 12; 10/32, k. 78v; 10/49, k. 124

Graboń Wł. – dyrektor departamentu administracyjnego MAP. 26/5, k. 25

Grabowski dyr. – Instytut Badania Sztuki Ludowej. 1/5r, k. 299v

Grabowski Tadeusz Stanisław prof. – z Krakowa. 1/1, k. 42, 67; 1/3d1, k. 201v; 8/12, k. 32; 9/1, k. 2; 9/39, k. 80; 12/4, k. 79v; 26/10, k. 65

Gracz Józef – kierownik sekcji popularyzacji zarządu okręgowego Poznań 6.12.1948. 31/20 k. 55

Graczykówna Janina – studentka Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Jesionowa 23/1, zastępca skarbnika generalnego. 1/1, k. 74, 80, 94; 1/2, k. 104v, 106, 113v; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 205; 6/3, k. 38; 9/4, k. 17v; 10/7, k. 18; 10/58, k. 14310/81, k. 182; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 1 , 186; 31/1 k. 3; 31/2 k. 5v; 31/2 k. 7v; 31/2 k. 10; 31/3 k. 14; 31/4 k. 18; 31/6 k. 19; 31/9 k. 24; 31/12 k. 33; 31/16 k. 45v; 31/19 k. 56v; 31/24 k. 66 (p. o. skarbnika generalnego); 31/26 k. 71; 31/28 k. 78v; 31/28, k. 79; 31/29 k. 81v

Graschke Maks – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Hindenburgu koło Gliwic, ur. w Korzym. 4/1, k. 2

Grobel[ny?] Bronisław – 10/49, k. 118v

Grocholski Wojciech – wiceprezes Okręgu Wrocławskiego. 7/3, k. 27; 10/73, k. 166; 15/11, k. 44

Gronowski Marian – 9/33, k. 70

Grosicki – urzędnik Ministerstwa Kultury i Sztuki. 1/3i, k. 158

Grosz Wiktor – wiceminister spraw zagranicznych Polski Ludowej. 6/3, k. 50; 9/2, k. 3v

Groszewski – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Grotowska Teresa – studentka Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Słowackiego 21/3, 10/81, k. 182

Grunwald Wanda – studentka wydziału romanistyki UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Sienkiewicza 9/15, 10/81, k. 182

Grzesiakówna Irena – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Poznańska 27/13, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 1/1, k. 38, 71v; 10/81, k. 185.

Grzeszczak Maria – studentka Akademii Handlowej, zam. ul. Chwaliszewo 71/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym, 10/81, k. 184

Gustowski – 1/1, k. 33

Haciski Eugeniusz – delegat okręgowy z Gdańska na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu, członek naczelnej komisji rewizyjnej. 1/1, k. 5; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 15/11, k. 44

Hadzlik Marian – student Akademii Handlowej, zam. ul. Jeżycka 41/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym, 10/81, k. 185

Haertle Maciej – student Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. Gospodarczym, zam. ul. Elizy Orzeszkowej 9 m 11, 10/81, k. 182v

Hajnowski – 1/3d1, k. 201v

Hałas Rajmund Teofil – (Cieplice Sląskie Zdrój – Jelenia Góra) założyciel dwóch kół szkolnych Prołużu w Gimnazjum Rzeźbiarskim i w Liceum Sztuk Plastycznych oraz w Liceum Ogólnokształcącym. 1/3d1, k. 201v; 12/2, k. 22

Hałasiński Przemysław – delegat Prołużu w Berlinie. 7/3, k. 27-28; 9/49, k. 104; 10/49, k. 118v; 12/2, k. 21, 25; 12/3, k. 39, 56; 15/11, k. 43-44

Hałaszkiewicz Aleksandra – sekretarz Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. Sekretarz generalny. 1/1, k. 4v, 6v, 11v, 13, 23v, 25v, 28, 32, 34, 46, 55; 1/3d1, k. 201v; 1/3l1, k. 211; 7/3, k. 27; 7/11, k. 66, 68; 8/5, k. 12, 14; 8/23, k. 52; 8/56, k. 99; 9/43, k. 96; 9/53, k. 117; 9/55, k. 118; 10/17, k. 47; 10/18, k. 48; 10/36, k. 97; 10/41, k. K. 109; 10/43, k. 111; 10/49, k. 118v; 10/66, k. 152; 12/1, k. 1; 12/2, k. 25; 12/4, k. 79; 15/9, k. 28; 15/11, k. 44; 26/8, k. 48; 31/16 k. 43; 31/26 k. 71v; 31/29 k. 80 (zwolniona z funkcji sekretarza centrali Prołużu 15.05.1949)

Hałka T. – członek zarządu okręgu Olsztyn. 15/11, k. 38

Handrik Jurij – 2/2, k. 82/3, k. 14

Handryś – 24/7, k. 11

Hantschick Michał – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie B w Grube Zentrum k. Bytomia, ur. 30/04.1897 r. w Brjemjo. 4/1, k. 2

Haska Tadeusz – kierownik sekcji naukowej okręgu Olsztyn. 10/49, k. 119v

Hedwolen P. – 4/39, k. 119

Heelemann Karl – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w kopalni „Jowisz” w powiecie będzińskim, ur. 21.04.1924 r. w Doberlugu. 4/1, k. 3

Hejret Józef – minister. 1/3i, k. 160

Hempel Kurt – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie oficerskim w Brześciu Litewskim, ur. 18.01.1911 r. w Trjebjeńcy. 4/1, k. 3

Hempel Marcin – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 19.01.1915 r., Wojerecy. 4/1, k. 3

Hilarowicz Tadeusz prof. – przewodniczący Komitetu Propagandy Państwowości Łużyckiej w Łodzi. 9/49, k. 104; 12/3, k. 39; 15/11, k. 33v

Hlond August kardynał i prymas – w latach 1945-1946 udzielał wsparcia moralnego Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). 1/1, k. 41; 12/1, k. 13; 12/3, k. 36; 15/11, k. 33

Hochle Jerzy – student wydz. prawnego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Słowackiego 37, 10/81, k. 182, 186

Hoffmanówna Urszula – studentka Akademii Handlowej, zam. ul. Grunwaldzka 105, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. Zastępca sekretarza generalnego. 1/2, k. 104; 1/3l, k. 211; 10/81, k. 184; 10/83, k. 193v; 31/2 k. 7v; 31/6 k. 19; 31/5 k. 20; 31/10 k. 29v

Holder Jan – 4/10, k. 27

Horowic – dyrektor departmentu żeglugi. 10/40, k. 107

Hubert Andrzej – 1/3g1, k. 204; 6/3, k. 33

Hulanicki Andrzej – członek Okręgu Wrocławskiego. 10/49, k. 124.

Hyciek Stanisław – Student AH, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. ul. Lodowa 41 m 7. Delegat okręgu poznańskiego, skarbnik generalny, naczelnik wydziału gospodarczego. 1/1, k. 2, 4v, 6v, 28v, 38v, 44v, 59, 67v, 70, 74, 81v, 83, 91, 95v; 1/2, k. 104v, 108v, 114, 121v, 122v, 123v; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 205; 1/3l1, k. 211v; 6/3, k. 29; 6/3, k. 38; 7/3, k. 27; 8/1, k. 1;8/3, k. 6v8/5, k. 12, 14; 8/8, k. 20; 8/35, k. 70; 9/2, k. 11v; 9/36, k. 75; 10/1, k. 8; 10/7, k. 18; 10/9, k. 35, 39; 10/32, k. 78; 10/49, k. 118v; 10/59, k. 144; 10/73, k. 166; 10/79, k. 173; 10/81, k. 182v; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 1; 12/4, k. 79; 15/11, k. 44; 31/1, k. 2v; 31/2 k. 7-7v; 31/4 k. 15v; 31/9 k. 24; 31/10 k. 29v; 31/10 k. 31; 31/13 k. 34-34v; 31/17 k. 49v

Hyciekówna Irena – 20/11, k. 37

Idźkowski vel Idzikowski Mariusz – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, delegat specjalny Centrali Prołużu, wiceprezes okręgowy Zarządu Okręgu Poznańskiego. 1/1, k. 10-11, 21, 70; 1/3d1, k. 201v; 7/3, k. 27; 9/55, k. 118; 10/24, k. 56; 10/45, k. 113; 10/49, k. 118v10/81, k. 186; 12/2, k. 17, 27; 12/3, k. 59; 15/11, k. 33-33v, 44;

Iwańska Alicja – członek Prołużu. 9/2, k. 3v; 9/12, k. 35

J. P. – patrz P. J.

Jabłońska Krystyna – studentka wydziału humanistycznego UP, Okręg Poznański wydział popularyzacji, zam. ul. Barbary 4a/3. 1/1, k. 77; 9/16, k. 43; 10/81, k. 182

Jabłoński – wicedyrektor Komitetu Słowiańskiego. 1/3g, k. 155; 1/3h, k. 156v; 1/5r, k. 297; 10/84, k. 197; 12/3, k. 48

Jacheć – delegat Prołużu na wydziale rolniczo-leśnym UP. 12/3, k. 54.

Jackowiak Czesław – student wydziału prawnego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Grobla 1/2; 10/81, k. 182, 186

Jagodziński NN – dyrektor ZUS-u w Poznaniu, inicjator koła przy ZUS. 1/2, k. 106v

Jakubczak Edmund prof. – opiekun I Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66; 12/4, k. 79v; 31/14 k. 38v

Janczewski Antoni – student wydziału lekarskiego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Kraszewskiego 12/2; 10/81, k. 182, 186

Janecka Ligia – artystka zaangażowana dla sprawy Łużyc.1/3d1, k. 201v; 1/3l1, k. 211; 1/3g1, k. 204; 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62; 10/32, k. 80; 12/1, k. 1; 12/3, k. 32; 15/11, k. 49v; 31/19 k. 54v (I z-ca sekretarza generalnego); 31/22 k. 61; 31/26 k. 70v; 31/26 k. 71; 31/27 k. 75

Jankiewicz Kalikst – student wydz. rolniczo-leśnego UP, zam. ul. Sienkiewicza 13/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Jankowska Helena – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Staszica 10 m 6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 10/81, k. 185, 187.

Janusz Stanisław – prezes zarządu okręgu Wrocław. 1/3w, k. 180; 1/3d1, k. 201v; 1/3f1, k. 203

Jarmołowska Halina – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Zbąszyńska 1/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 185, 186

Jaronek Wiesław – student AH, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale gospodarczym, zam. ul. Budziszyńska 9 m 1; 10/81, k. 182v

Jarosz Stefan – 8/4, k. 11v

Jasińska Danuta – studentka wydziału matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. ul. Kosińskiego 12 m 4; 10/81, k. 182v

Jasińska Halina – delegat okręgowy Toruń. 1/1, k. 59v; 9/11, k. 34v

Jasiński Kazimierz – student wydziału prawno ekonomicznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej, zam. ul. Wszystkich Świętych 3. 10/32, k. 79; 10/81, k. 182, 186

Jaśkiewicz dyr. – p.o.wojewody olsztyńskiego. 1/5r, k. 294v; 15/11, k. 38

Jeszke Jurij – kierownik Urzędu Statystycznego na Łużycach. 9/2, k. 3; 12/2, k. 20; 15/11, k. 35

Joppo Matej – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Lubaniu. Ur. 14.05.1898 w Miłorazie. 4/1, k. 3

Józefkowicz – minister oświaty. 9/2, k. 3v

Józefowski Jerzy – kierownik sekcji naukowej okręgu Olsztyn. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Junker Maks – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w kopalni Wychod w Zabrzu. 4/1, k. 3

Kaczanowska vel Kaczawska Janina – członek Okręgu Warszawskiego teren akademicki, członek zarządu głównego Warszawa. 1/1, k. 5; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 10/32, k. 81v; 10/49, k. 118v, 123; 10/81, k. 188; 15/11, k. 44

Kaczmarek Ignacy – członek honorowy Prołużu. 1/6f, k. 359; 9/39, k. 80

Kaczmarek Leon – starosta jarociński. 5/1; 9/33, k. 70; 9/39, k. 80; 10/1, k. 5; 10/81, k. 187; 12/3, k. 42v; 15/11, k. 34; 25/1, k. 1; 25/4, k. 5; 26/1, k. 1

Kaczmarek Stanisław – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Górna Wilda 43, członek Okręgu Poznańskiego w wydział popularyzacji; 10/81, k. 182

Kaczmarkówna Jadwiga – członek Okręgu Warszawskiego teren akademicki. 1/3d1, k. 201v; 10/49, k. 123; 10/81, k. 188

Kaczorowski – 9/2, k. 3

Kamiński Marian – zam. Warszawa, Pl. Narutowicza 5/505 (akademik pod orłem); 1/3d1, k. 201v; 9/2, k. 7

Kamiński NN – urzędnik MSZ. 1/5r, k. 294

Kamiński Stanisław – z Łodzi, delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu, członek zarządu głównego. 1/1, k. 58/5, k. 12; 10/32, k. 79

Kamiński Stanisław – wicewojewoda wrocławski. 12/2, k. 24; 12/3, k. 57

Kandziora Janusz – delegat Prołużu w Kole Szkolnym przy I L.O. w Opolu. Później mógł być studentem ekonomii UP. Naczelnik wydziału gospodarczego Zarządu Głównego (List A. St. Matyniaka do Jakuba Brodackiego z dn. 5.06.1997 r., s. 6). 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 204; 12/2, k. 22; 31/16 k. 42v; 31/27 k. 75

Kańcka Danuta – członek Okręgu Łódzkiego. 1/1, k. 65v; 10/32, k. 80; 10/49, k. 124.

Kapczyński Ludomir red. – członek Centrali Związku Polaków w Niemczech. 13/2, k. 4

Kapitan NN – pracownik Komitetu Słowiańskiego. 1/3g, k. 155; 10/84, k. 197; 12/3, k. 48

Karpiński Franciszek – członek Zarządu Głównego, student wydz. humanistycznego UP, zam. Ul. Kosińskiego 19/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji. Od 24.09.1948 na urlopie chorobowym. 1/1, k. 67, 74; 1/3d1, k. 201v8/8, k. 20 10/7, k. 18; 10/32, k. 78; 10/81 k. 182; 10/83, k. 193v; 31/8 k. 23; 31/10 k. 30; 31/14 k. 39

Kasicka – 1/3d1, k. 201v; 10/32, k. 78v

Kasper Bożena – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Bukowska 33/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym i sekcji propagandowej. 1/3d1, k. 201v; 10/81, k. 185, 186.

Kasper Maks – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Hundsfeld koło Wrocławia. Ur. 7.10.1907 r., w Dyrbach. 4/1, k. 3

Kasperski Hipolit – członek I Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66

Kasprowicz – 8/46, k. 85

Katrusiak Franciszek – student AH, zam. ul. Smarzewskiego 30/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Katyński [?] – 10/32, k. 78

Kaulfussówna Klara prof. – w latach 1945-1946 udzielała doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). 1/1, k. 52; 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 7/1, k. 1; 9/41, k. 86; 10/32, k. 78v; 15/2, k. 2; 20/16, k. 51; 21/1, k. 1; 21/3, k. 3; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14

Kawecka Zofia prof. dr – członek prezydium Komisji Doradczej przy Centrali „Prołużu”. 1/1, k. 81, 102; 1/2, k. 118v; 1/3d1, k. 201v; 6/3, k. 29; 8/4, k. 12; 8/48, k. 91; 9/37, k. 76v; 9/39, k. 80; 9/58, k. 122; 10/81, k. 187; 12/4, k. 79v; 15/11, k. 34; 31/14 k. 38

Kazimierczakówna — patrz Kaźmierczakówna

Kaźmierczakówna vel Kazimierczakówna Wanda – studentka wydz. Ekonomii UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. Gospodarczym, zam. ul. Bystra 43. Kierownik sekcji organizacyjnej okręgu Poznań. 1/1, k. 77, 94v; 1/2, k. 104v, 106; 1/3d1, k. 201v; 6/3, k. 38; 10/81, k. 182v; 10/83, k. 193v; 31/2 k. 5-5v; 31/6 k. 19; 31/8 k. 23; 31/10 k. 29v

Kaźmierski Stanisław – członek Okręgu Łódzkiego; 10/49, k. 124

Kegelówna Genowefa – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Daszyńskiego 199/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji; 10/81, k. 182

Kębłowski vel Kłębłowski A. – artysta zaangażowany dla sprawy Łużyc. 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62

Kiernik Władysław dr – minister administracji publicznej. 1/5r, k. 297v

Kieschke Heinrich – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie Królewska Huta koło Gliwic, ur. 17.05.1909 w Miłorazie. 4/1, k. 3

Kijkowska dyr. – 1/5r, k. 299v

Kilian John – 10/74, k. 167

Klajnówna Anna – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Rybaki 10/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji; sekretarz na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu. 9/15, k. 42; 9/50, k. 108; 10/33, k. 82v; 10/66, k. 152; 10/81, k. 182, 187

Klementowski Jan – starosta zielonogórski z ramienia PSL, sympatyk Prołużu (Pyżewicz, 28)

Klichowski Romuald – student wydz. muzykologii UP, zam. ul. Wyspiańskiego 11/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Klima NN – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny; 10/49, k. 123.

Kluczkówna Sabina – 8/63, k. 107; 8/64, k. 108

Kłak – z Lipska. 10/65, k. 150

Kłębłowski – patrz Kębłowski.

Kłoczowski Jerzy – student wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Jackowskiego 9/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji. 7/5, k. 48v; 10/81, k. 182.

Kmintek vel Kmiotek – 10/32, k. 79, 81v

Kmówna Urszula – studentka AH, zam. ul. Piekary 13b/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Knosalanka Anna – patrz Cyżowa Anna.

Knosalina Wł. – 15/11, k. 38

Knotek – 4/24, k. 75

Kobusiński Leon – delegat okręgu macierzystego Krotoszyn ok. 1947

Kocel Józef – członek zarządu okręgu Wrocław. 1/3w, k. 180; 12/1, k. 15

Kochański Roman – urzędnik MAP. 26/10, k. 68

Kochański Witold – 1/5r, k. 301; 10/44, k. 112v

Kochel Wiesława – 8/3, k. 7; 12/1, k. 1

Koczka – patrz Delanow-Koczka Wojciech.

Köhler Artur – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Beuthen, ur. w Rakecy. 4/1, k. 3

Kokoryk dyr. – ze Zgorzelca (Zgorzelic). 12/2, k. 23

Kolny Eugeniusz – sekretarz, skarbnik ZG, członek komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji rewizyjnej. 1/1, k. 5, 28v, 65, 74; 1/2, k. 106; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 205; 6/3, k. 38; 7/3, k. 27; 7/4, k. 418/3, k. 6; 8/5, k. 12; 8/8, k. 20; 10/7, k. 18; 10/9, k. 35-36; 10/9, k. 39; 10/32, k. 78; 10/49, k. 118v; 10/66, k. 152; 10/73, k. 166; 12/1, k. 1l 12/4, k. 79; 15/4, k. 3; 15/11, k. 44; 24/10, k. 14; 31/2 k. 10v (przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej); 31/4 k. 18; 31/9 k. 24; 31/12 k. 33; 31/16 k. 45 (przewodniczący Komisji Funduszu Stypendialnego); 31/27 k. 74v

Kołaczkowska Halina – studentka wydz. humanistycznego, zam. ul. Hetmańska 32/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej. 10/32, k. 81; 10/81, k. 182, 186.

Kołodziej prof. – 12/1, k. 2v

Kołodziejczak Antoni – student wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Poznańska 44/23, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji; 10/81, k. 182

Komar-Kołodziej Marian – delegat okręgowy Kraków 12.10.1947, członek Okręgu Krakowskiego. 1/1, k. 59v, 65v; 1/3d1, k. 201v; 6/3, k. 29; 8/78, k. 125; 9/37, k. 76v; 10/32, k. 78v; 10/49, k. 124.

Kompfówna Halina – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. Al. Wielkopolska 34, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji. 7/5, k. 49a; 10/81, k. 182.

Konieczny Tadeusz – delegat Okręgu Nadgranicznego w Gubinie. 1/1, k. 22, 59v; 1/3d1, k. 201v; 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 8/27, k. 58; 9/37, k. 76v; 10/32, k. 79; 12/2, k. 26; 12/3, k. 58

Kontkowa Janina – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Libelta 3/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji; 10/81, k. 182

Korsak Bohdan – wiceprezes okręgowy w Olsztynie. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Korsakowa Alicja – sekretarz okręgu olsztyńskiego. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Korybalski L. – artysta zaangażowany dla sprawy Łużyc. 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62

Korzeniowska Anna – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Żupańskiego 22a/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji; 10/81, k. 182

Kossaczewski Stanisław inż. dyr. – prezes koła sympatyków Prołużu w Krotoszynie. 1/3d1, k. 201v; 7/3, k. 30; 8/17, k. 38v; 9/39, k. 80; 12/4, k. 79v; 15/11, k. 34, 41; 31/14 k. 37 (umarł przed 8.09.1948); 31/14 k. 38v

Kostanecki Antoni – 10/53, k. 133

Kostecki Jan — członek Prołużu. Por. Krystyna Kolińska, Prołuż, Schadzowanki i Aloś, w: „Życie Warszawy. Varia. Niedziela Czytelników” z dn. 2—3.03.1996, s. 7

Kostrzewski Józef prof. – w latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). Wiceprzewodniczący honorowy Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/2, k. 118v; 1/3d1, k. 201v; 8/21, k. 46; 9/39, k. 80; 10/66, k. 153; 10/81, k. 187; 12/3, k. 42v; 12/4, k. 79v; 26/10, k. 66; 31/14 k. 38; 31/16 k. 46v

Kotyński Wiktor – student wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Łąkowa 7/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej; 10/81, k. 182, 186

Kotzur Gerhard – pianista. 7/9, k. 62; 15/10, k. 30; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14

Kowalczewska Jadwiga – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Jackowskiego 35/19, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Kowalczyk – urzędnik MSZ. 8/16, k. 37

Kowalczyk Kornel – członek Okręgu Warszawskiego na „terenie szkolnym”. 10/49, k. 123.

Kowalska – sekretarka ministra informacji i propagandy. 1/5r, k. 297

Kowalski Edward mjr dr – członek prezydium Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/2, k. 118v; 1/6f, k. 359

Kowalski St. mjr – d-ca garnizonu WP w Krotoszynie. 7/3, k. 25; 15/11, k. 40

Kowar – Łużyczanin, stypendysta Prołużu we Wrocławiu. 1/3w, k. 180; 12/1, k. 15

Kozaczewski St. – 1/1, k. 65v

Kozłowski Józef – goniec centrali Prołużu. 1/2, k. 120v, 122

Kozłowski Józef prof. – 7/3, k. 25; 8/17, k. 38v; 15/11, k. 40

Koźlicki Jerzy – student AH, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. Gospodarczym, zam. ul. Św. Marcin 23 m 5; 10/81, k. 182v

Koźmierska Aniela – studentka Akademii Handlowej, zam. ul. Matejki 84/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji. 10/81, k. 182

Krakowska Wanda – studentka wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Hetmańska 3/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Krause Kazimierz – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, zam. ul. Lodowa 24 m 7; 10/81, k. 182v

Krautschick Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Chorzowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, ur. 28.07.1923 r. w Sprjowje. 4/1, k. 3

Krautz Fritz – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Neuhammer koło Żagania, ur. 8.07.1925 r., Most. 4/1, k. 3

Krautz Willi – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie gliwickim, ur. 7.11.1921 r. w Rownowie. 4/1, k. 3

Krawc Bjarnat – 9/1, k. 2; 9/41, k. 86-87; 13/4, k. 64

Krawc Dito – chłopiec łużycki. 10/1, k. 6

Krawcec Hanka – kierownik propagandy ŁRN. 7/3, k. 35

Krawczyk Paweł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej Łużyczanin. 1/2, k. 104

Krawczykówna – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Kreczek Florian – wicewojewoda lubuski. 12/2, k. 26; 12/3, k. 58

Krječmar Pawoł – poeta łużycki. 7/3, k. 35; 9/41, k. 88

Krjeczmar Mikołaj – 7/3, k. 35

Krjenc Kurt – 9/20, k. 47

Kroenke Florian – wicewojewoda poznański. 1/1, k. 54v, 61

Kryjom Cz – 31/27 k. 75

Kryłowicz prof. – 1/5b, k. 257

Kryspin R. – naczelnik wydziału narodowościowego w departamencie politycznym Ministerstwa Administracji Publicznej. 26/3, k. 17

Kryś Benon – student AH, zam. ul. Łazienna 1/29, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. popularyzacji i sekcji propagandowej; 10/81, k. 182, 186

Krzak Władysław – dyrektor L.O. im. ks. H. Kołłątaja w Krotoszynie. 1/3w, k. 181; 12/1, k. 16; 13/4 k. 62;

Krzewiński Tadeusz – student AH, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. Gospodarczym, zam. ul. Roosvelta 9 m 8. 10/32, k. 81; 10/81, k. 182v.

Krzyżanowski – członek koła historyków UP. 7/5, k. 49a

Kubalik H. – 8/29, k. 62

Kubiak Feliks – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Kubiakówna Danuta – studentka wydziału humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji, zam. ul. Armii Czerwonej 7/23; 10/81, k. 182

Kubis Tadeusz – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Kilińskiego 12/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 1/1, k. 102; 1/2, k. 121; 1/3d1, k. 201v; 10/81, k. 185.

Kucewicz Wiesław – student Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. Gospodarczym, zam. ul. Poznańska 58a; 10/81, k. 182v; 31/2 k. 9v

Kucewiczówna Danuta – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Poznańska 58a/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym i sekcji propagandowej. 10/32, k. 81; 10/81, k. 184, 186.

Kucharski Wacław – delegat okręgowy w Szczecinie. 1/3d1, k. 201v; 12/2, k. 23.

Kuchciński Ryszard – 1/3f1, k. 203

Kuchernska – 1/3d1, k. 201v

Kudlakówna vel Kullakówna – 1/3d1, k. 201v

Kujawska – członek koła Historyków UP. 7/5, k. 48v

Kulczycki – departament muzyki w Ministerstwie Kultury. 1/5r, k. 299v

Kulczyński Stanisław prof. – rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej (Pałys Kuberski, s. 158)

Kuleżak Kazimierz – wiceprezes I Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66

Kullakówna – patrz Kudlakówna

Kumatorski vel Kunatorski Władysław – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Dąbrowskiego 34/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Kurbisówna Brygida – członek Prołużu. 9/16, k. 43

Kurnatow – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Kuryłowicz – prorektor UP. 8/21, k. 46

Kuśmierska Anna [Halina?] – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej. 7/1, k. 1; 10/66, k. 156v; 15/2, k. 2; 10/81, k. 186; 13/4 k. 62; 21/1, k. 1; 21/3, k. 3

Kutr [Kutz?] – 10/32, k. 79

Kutz — patrz Kutr.

Kwaśniewski mgr – kierownik wydziału społeczno-politycznego Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego. 26/6, k. 28; 26/8, k. 52

Kwiatkowska Jadwiga – dyrektor Komitetu Słowiańskiego. 1/1, k. 100; 1/3a, k. 146; 1/3f, k. 152; 1/3g, k. 155; 1/3h, k. 156v; 1/3i, k. 158; 1/3j, k. 159v; 10/84, k. 197; 12/1, k. 10, 14; 12/3, k. 48; 15/11, k. 33; 31/5 k. 20; 33, k. 2

Kwiatkowski Kazimierz – wiceprezes Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66

Kwiecińska Barbara – członek Centrali Prołużu. 31/18 k. 48; 31/24 k. 66 (pomocnik p. o. skarbnika generalnego 6.02.1949 r.)

Kwiryn – 10/40, k. 107

Laboga – pracownik wydziału społeczno-politycznego Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego. 26/10, k. 63

Labuda Gerard – 10/81, k. 187

Lajnert A. – rektor Uniwersytetu Ludowego w Radworju. 9/20, k. 47

Landowski Jan – student AH, zam. ul. Mylna 17/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Lange Oskar – polonijny ekonomista. 4/8, k. 22; 9/2, k. 3v

Lapstnich Korla – wykreślony z listy jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie B 168191 albo 168797 nr 658 w Niemczech, ur. 2.09.1906 r., Stróża (Wartha). 4/1, k. 3

Laškl Meto – 2/2, k. 8; 2/3, k. 14

Laskowska Maria – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny T. 10/49, k. 123.

Laskowski Fabian – student wydziału rolniczo-leśnego UP, zam. ul. Leszczyńskiego 6/100, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji. 10/8, k. 32; 10/81, k. 182.

Laurentowski Zenon — aktor „Kukułki” w Poznaniu, (por. Krystyna Kolińska, Prołuż, Schadzowanki i Aloś, w: „Życie Warszawy. Varia. Niedziela Czytelników” z dn. 2—3.03.1996, s. 7)

Ledwolorz Paweł – przywódca polonii berlińskiej. 12/2, k. 19; 13/4, k. 60

Lehmann St. – wojewódzki inspektor samorządowy. 26/4, k. 18

Lehr-Spławiński prof. –8/12, k. 32

Lemański Jan – poeta modernistyczny, związany z sanacją. 12/1, k. 5

Lempe mgr – 8/48, k. 91

Leń Mieczysław – student wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Leszczyńskiego 6/100, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej. 10/32, k. 80; 10/49, k. 118v; 10/81, k. 182, 186

Leń Zdzisław – student wydz. humanistycznego, zam. ul. Leszczyńskiego 6/100, członek Okręgu Poznańskiego w wydziale popularyzacji i sekcji propagandowej. 10/32, k. 78; 10/81, k. 182, 186

Leraczyk Witold – student wydz. rolno-leśnego UP, członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, zam. ul. Prądzyńskiego l0 m 8. Wiceprezes okręgowy Zarządu Okręgu Poznańskiego. 1/1, k. 69v-70; 9/55, k. 118; 10/32, k. 78, 80; 10/45, k. 113; 10/81, k. 181, 186

Lesicki vel Lisicki Tadeusz – naczelnik wydziału gospodarczego zarządu głównego. 1/2, k. 104v, 106, 113v-114; 1/3d1, k. 201v; 6/3, k. 38; 10/83, k. 193v; 26/9, k. 55; 31/1 k. 2v-3; 31/2 k. 7v; 31/3 k. 14; 31/6 k. 19; 31/8 k. 23; 31/9 k. 24; 31/7 k. 25; 31/7 k. 25v, 27, 28; 31/15 k. 36; 31/16 k. 42v

Lesińska Antonina – 8/81, k. 132; 10/32, k. 78; 31/10 k. 30

Leszczycki Stanisław – wiceminister spraw zagranicznych. 7/3, k. 31; 8/2, k. 5; 8/41, k. 79; 8/78, k. 126; 10/15, k. 46; 15/11, k. 46

Leszczyński – 1/3d1, k. 201v

Lewaszkiewicz Tadeusz – współpracownik A.St.M. sprzed 1948 r.

Leyko Zygmunt – 10/81, k. 188v

Libera Kazimierz dr – konsul generalny RP w Berlinie. 1/5o, k. 289; 12/2, k. 19; 12/3, k. 38

Liman Stefan – ur. 30.08.1926 r. w Poznaniu, zam. ul. Mostowa [nieczytelne] m 5. Student UP na wydziale matematyczno-przyrodniczym. Skarbnik Zarządu Okręgu Poznańskiego. 15/12, k. 51v; 26/10, k. 63; 26/10, k. 65; 31/20 k. 55 (skarbnik Zarządu Okręgu Poznań)

Liszkowski Stefan – gospodarz I Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66

Litwiniak Jerzy – delegat okręgowy Warszawa. 1/1, k. 59v; 10/32, k. 78v

Longschamps dr – kierownik sekretariatu UP. 8/86, k. 140

Lorenz – dyrektor galerii Zachęta w Warszawie. 1/5r, k. 299v

Lorenz Tadeusz – członek Prołużu. 10/5, k. 16.

Lubjeński Paweł – żupan wschodnio-łużycki. 12/2, k. 20

Lubosiewicz – p.o. naczelnika wydziału społeczno-politycznego Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego. 26/10, k. 63

Lubosówna Wanda – studentka wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Marynarska 15, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym 10/81, k. 185

Lutogniewski Tadeusz – członek komisji rewizyjnej Wrocław, delegat okręgu wrocławskiego. 1/1, k. 5; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 9/2, k. 5; 10/9, k. 39; 10/49, k. 118v; 15/11, k. 44

Łacik – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Ładosz Faustyn – sekretarz KW PZPR w Poznaniu. 26/10, k. 63

Ładosz Henryk – patrz Smuga-Ładosz Henryk.

Ławniczak Hieronim – delegat okręgowy Krotoszyn (tam jest Muzeum Regionalne PTTK jego imienia). 1/1, k. 59v; 1/3d1, k. 201v; 7/3, k. 27; 10/32, k. 78v; 10/49, k. 118v; 15/11, k. 44

Ławniczak St. – z Krotoszyna. 10/42, k. 110

Łobaczewski J. prof. – opiekun koła szkolnego w Płocku. 31/23 k. 63

Łobodycz – radca MSZ. 1/1, k. 100; 1/3a, k. 144; 1/3d, k. 150v; 1/3f, k. 152; 1/3g, k. 154; 1/3j, k. 159; 10/21, k. 51; 10/84, k. 196; 12/3, k. 47

Łozińska Maria – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Słowackiego 20, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Łubieńska Maria – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Dąbrowskiego 23/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. 7/5, k. 48v; 9/16, k. 43; 10/81, k. 183, 186.

Łukomski – 8/64, k. 108

Łustacz Leon ppłk (stalinowski sędzia – zbrodniarz sądowy) – 1/1, k. 33, 53v; 1/3a, k. 147v; 8/63, k. 107

Łyszyk Janusz – student Akademii Handlowej, zam. ul. Działyńskich 2/11, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Machiewicz Czesław – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Kochanowskiego 8a/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183

Machowska – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Maciejewski Henryk – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Sienkiewicza 10/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Madajczyk Czesław – student wydz. prawnego UP, zam. ul. Kazimierza Wielkiego 14, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Maenuchen Hanna – Niemka, 24/6, k. 8

Maenuchen Oskar – Niemiec, przyjaciel A. St. Matyniaka. 24/6, k. 8

Makatsch Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie Kreuzburg, ur. 7.08.1903 r., Sćeńca. 4/1, k. 3

Malczewski – 2/1, k. 1; 12/2, k. 22

Malinowska Czesława – studentka AH, zam. Wierzbięcice 25, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. Skarbnik okręgowy Zarządu Okręgu Poznańskiego. 8/5, k. 12; 9/55, k. 118; 10/45, k. 113; 10/81, k. 182v.

Malinowska Józefa – zastępca skarbnika Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie

Malinowski Edward – student AH, zam. Wierzbięcice 15 m 1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Maliszewski Wacław prof. – kurator Prołużu w Szczecinie do 1946 roku. 26/10, k. 82.

Małodobry dr – w zastępstwie naczelnika wydziału społeczno-politycznego Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego. 26/9, k. 57

Mańkiewiczówna Hanna – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Umińskiego 20/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. 10/9, k. 36; 10/81, k. 184

Marak – 4/24, k. 75

Marchwicka Emilia – studentka wydz. Lekarskiego UP, zam. ul. Armii Czerwonej 7 m, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 181

Marciniak – ze Szczecina. 10/32, k. 79

Marek Seweryn – student wydz. rolniczo-leśnego UP, zam. ul. Dąbrowskiego 82/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Markiewicz Jerzy – student AH, zam. ul. Niegolewskich 5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Marko Arnošt – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie VI/5/456 kopalni Rozbark k. Bytomia, ur. 28.10.1920 r. w Rakecy. 4/1, k. 4

Markwiczówna vel Markwitzówna Aleksandra – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Słowackiego 20/27, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 7/5, k. 48v; 10/81, k. 183.

Markwitzówna – patrz Markwiczówna.

Marlinger – 10/81, k. 187

Marusch Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Zgorzelcu, ur. 16.10.1900 w Małskiej. 4/1, k. 7

Marynowski NN – koło szkolne w Liceum Spółdzielczym w Poznaniu. 1/2, k. 106v; 15/12, k. 51

Masłowska Halina – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Śniadeckich 11/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym i sekcji propagandowej. 10/32, k. 81; 10/81, k. 185-187

Matejanka Bronisława – z Katowic, członek zarządu okręgu Wrocław. 1/3w, k. 180; 1/3d1, k. 201v; 12/1, k. 15

Matejka red. – 1/1, k. 102

Matuszak vel Matuszczak Stefan – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. Wierzbięcice 41, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 10/32, k. 81; 10/81, k. 182v.

Matuszak Zbigniew – student AH, zam. ul. Mosina-Armii Czerwonej 35, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. 10/32, k. 81; 10/81, k. 182v, 186.

Matuszczak – patrz Matuszak Stefan lub Zbigniew.

Matuszewska Anna – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Marcelińska 48, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. II zastępca sekretarza ZG. 7/3, k. 27; 7/5, k. 48a; 8/19, k. 41-44; 10/9, k. 36; 10/9, k. 38-39; 10/66, k. 152; 10/81, k. 185. 187; 15/11, k. 44

Matuszyńska Jadwiga – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Kopernika 3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Matyja – kierownik wydziału propagandy KW PZPR w Poznaniu. 26/10, k. 63

Matynia[k[ Anna – 10/25, k. 58

Matynia[k] Danuta Stefania – 10/25, k. 58

Matyniak Irena – siostra A. St. Matyniaka, 8/30, k. 63

Matyniak Kazimierz prof. – 7/3, k. 30; 7/11, k. 66; 12/4, k. 79v; 15/11, k. 41; 32/1 k. 1

Matyniak Marcin – ojciec Alozjego St. Matyniaka. 8/59, k. 102

Mazowiecki Tadeusz – zam. ul. Chmielna 59/3. 10/49, k. 120; 10/81, k. 188

Mazurkówna Hanna (Anna) – studentka wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Dąbrowskiego 77/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. Zastępca skarbnika ZG, p. o. naczelnika wydziału organizacyjnego. 10/7, k. 18; 10/9, k. 39; 10/81, k. 184; 31/1 k. 2v; 31/7 k. 26

Mazurkówna Jadwiga – skarbnik, członek komisji rewizyjnej. 1/1, k. 5, 65, 74; 1/3d1, k. 201v; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 8/8, k. 20; 8/82, k. 136; 10/9, k. 36; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 12/1, k. 1; 15/11, k. 44

Mądry Muszyński Wiesław – student wydz. prawno-ekonomicznego, zam. ul. Bogusławskiego 12a/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Medycka Zofia – z Kętrzyna. 8/14, k. 38

Medyńska A. – członek zarządu okręgu Olsztyn. 15/11, k. 38

Melcher Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Hundsfeld koło Wrocławia, ur. 13.04.1897 r. w Wochoz. 4/1, k. 4

Menzel Jurij – skrzypek łużycki. 19/2, k. 25

Mercink Jerzy – 4/12, k. 36; 1/3l, k. 161

Merčink Jurij vel Mercink Jerzy – 4/12, k. 36; 1/3l, k. 161

Merlinger Krystyna – studentka wydz. przyrodniczego UP, zam. ul. Żupańskiego 4/14, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Meszkank Jan – 7/3, k. 35

Męclewski dyr. – 1/5r, k. 294v

Mędrzak – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Michalakówna Daniela – członek Okręgu Gdańskiego; 10/49, k. 124

Michalakówna Halina – studentka wydz. prawnego UP, zam. ul. Dąbrówki 15/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym i sekcji propagandowej. 7/3, k. 27; 10/32, k. 78, 81; 10/66, k. 152; 10/73, k. 166v; 10/67, k. 151, 159; 10/81, k. 185-187; 15/11, k. 44.

Michałowicz Danuta – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Działyńskiego 2/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Michałowicz Mieczysław prof. dr – przewodniczący Komitetu Słowiańskiego. 8/1, k. 1, 3; 10/40, k. 107; 26/3, k. 16

Michałowska Janina – studentka wydz. humanistycznego UP, zam ul. Szelągowska 55, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Michałowski – 10/81, k. 187

Michna T. – student Akademii Handlowej w Szczecinie, delegat ZG (siedziba ul. Moczyńskiego 7). 10/32, k. 78v; 26/10, k. 65

Mickel Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 9.06.1912 r. w Pančicy. 4/1, k. 4

Miczka Jan – student AH, zam. ul. Mosina-Kilińskiego 5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, 10/81, k. 182v

Miczko Zbigniew – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej. 10/32, k. 81; 10/81, k. 186

Mierzyński Lech – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Zupańskiego 16 m 1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym, 10/81, k. 182v

Mierzyński Mieczysław dyr. – prezes Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie. 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 9/37, k. 76v

Mikoda Tadeusz – student AH, zam. Nad Wierzbakiem 25, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 10/32, k. 81; 10/81, k. 183

Mikołajczak red. – 15/11, k. 34

Mikołajczyk Stanisław – wicepremier rządu Polski Ludowej, sympatyk sprawy Łużyc i Prołużu („Ratujmy” 21.06.1946). 1/3b, k. 148; 1/3c, k. 149; 8/84, k. 138; 9/2, k. 3; 9/2, k. 6

Mikołajewicz Irena – studentka AH, zam. ul. Daszyńskiego 189/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Millauer Jan – uczeń Liceum Technicznego, zam. ul. Przemysłowa 23/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Mincowa ministrowa – 1/5b, k. 259

Mittasch Herbert – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Milecinie poczta Wlaclawek, ur. 25.06.1926 r. w Budziszynie. 4/1, k. 4

Mleczak Tadeusz – student AH, zam. ul. Staszica 14/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Młynk Sunowski Jan – 8/46, k. 88

Moczarski – doktor nauk rolniczych UP. 12/3, k. 54

Modzelewski Zygmunt – minister spraw zagranicznych Polski Ludowej. 12/1, k. 10

Mońkówna Krystyna – p.o. sekretarza AZPŁ „Prołuż”. 7/7, k. 52; 8/3, k. 7; 8/31, k. 64; 20/16, k. 51

Morowiec vel Mrowiec Marian – Katowice delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu, członek Okręgu Katowickiego. 1/1, k. 59v; 10/32, k. 78v; 10/49, k. 124.

Mroczek Władysław – członek I Międzyszkolnego koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66

Mrozek płk – szef WUBP w Poznaniu. 26/10, k. 67

Mróz NN – członek Prołużu. 1/2, k. 122

Mrzowiel Janusz – student AH, zam. ul. Skarbowa 17 m 15, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Multański Tadeusz — por. Krystyna Kolińska, Prołuż, Schadzowanki i Aloś, w: „Życie Warszawy. Varia. Niedziela Czytelników” z dn. 2—3.03.1996, s. 7

Nadobnik Kazimierz – poseł KRN, członek Komisji Spraw Zagranicznych. 1/5b, k. 257

Naglak Walenty – 8/50, k. 93; 9/13, k. 38v

Naglakowa vel Nagelówna Wanda – członek Prołużu. 7/3, k. 27; 8/50, k. 93; 10/32, k. 81v; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 15/11, k. 44

Naukec vel Nawkec Ludmiła – studentka z Łużyc. 1/2, k. 115, 118, 122v; 10/1, k. 6; 13/3, k. 25-32; 19/2, k. 97

Nawka Antoni – student wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Skarbka 5-7 m 2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. Członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 1/1, k. 81v, 87v, 102; 1/2, k. 110, 123; 1/3d1, k. 201v; 6/1, k. 3; 7/3, k. 30; 9/16, k. 43; 10/60, k. 145; 10/81, k. 185; 12/1, k. 6-7; 15/10, k. 30; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14; 32/1 k. 1

Nawka Michał – 1/3h, k. 156v; 4/4, k. 11; 4/9, k. 26; 7/3, k. 35; 7/9, k. 62; 8/3, k. 7; 8/46, k. 88; 8/79, k. 128; 9/41, k. 87; 10/32, k. 80; 10/39, k. 104; 10/70, k. 163; 10/81, k. 187; 12/2, k. 20; 13/3, k. 59; 15/11, k. 35, 41; 19/2, k. 57-58

Nawkec Cecylia – 9/20, k. 47

Nawkec Ludmiła – patrz Naukec Ludmiła.

Nawrocka NN – członek koła historyków UP. 7/5, k. 48v

Nawrocki NN – z wydz. gospodarczego. 1/2, k. 121v; 1/3g1, k. 204

Nedo Pawoł – prezes Domowiny. 2/2, k. 8; 4/5, k. 14; 4/7, k. 19; 4/12, k. 38; 4/22, k. 72; 4/23, k. 73; 4/24, k. 74-75; 4/34, k. 107; 4/41, k. 121; 4/43, k. 132; 7/3, k. 35; 7/14, k. 81a; 9/20, k. 47; 10/3, k. 13; 12/3, k. 41v; 13/3, k. 21-22; 15/11, k. 35-36

Neike Helmut Maksymilian – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Szczecinie, ur. 15.09.1922 r.. 4/1, k. 7

Nekrasz Wanda – członek Prołużu. 9/12, k. 35

Nestorowicz gen. bryg. – 22/6, k. 94

Neszkanec Wera – mała Łużyczanka. 10/1, k. 6

Neumann Bruno – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej, w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, nr obozu VI/3/139, ur. 15.07.1902 r. w Budziszynie. 4/1, k. 4

Neumann Heinrich – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego VI/C Bytom, ur. 20.11.1912 r w Trjebjecy. 4/1, k. 4

Niedzielanka Maria – studentka wydz. humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 1/3d1, k. 201v; 7/3, k. 27; 10/32, k. 81; 10/73, k. 166v; 10/81, k. 183; 15/11, k. 44

Niekdman Kazimierz – student Szkoły Inżynierskiej, zam. ul. Dąbrowskiego 43, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Niesiołowski dyr. – 8/1, k. 1

Niewiarowicz Helena – studentka Szkoły Inżynierskiej, zam. ul. Chełmońskiego 10/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Nikisz Jan Jacek – w latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946).

Nikon[or?] Władysław – drugi wiceprezes okręgowy w Olsztynie. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Nitka Fryderyk – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Poplińskich 7/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Njechornski-Nowak Miercin – łużycki artysta malarz. 12/2, k. 20

Noack Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie we Lwówku Śląskim (Lemberg), ur. 21.02.1920 r. w Budziszynie. 4/1, k. 4

Noack Maksymilian – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 22.02,1914 r. w Małskiej. 4/1, k. 4

Noeik ppłk – 10/26, k. 59

Nowaczykówna Alfreda – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. Mosina Dworzec, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. Zastępca sekretarza generalnego. 1/1, k. 3, 4, 6v, 25v, 35, 568/5, k. 12, 14; 10/32, k. 81v; 10/41, k. 109; 10/81, k. 183; 12/1, k. 1; 26/8, k. 50;

Nowak Józef – Łużyczanin. 1/3d1, k. 201v; 4/9, k. 25; 8/46, k. 88; 19/2, k. 66

Nowak Tadeusz – członek PSL. 8/84, k. 138.

Nowakowa – urzędnik ministerstwa oświaty. 1/5r, k. 295

Nowakowski Jakub – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. N.D.A. p. 41, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. Kierownik sekcji popularyzacyjnej okręgu Poznań. 1/1, k. 77; 1/3d1, k. 201v; 10/81, k. 183, 186

Nowicka Helena – studentka wydz. ekonomicznego UP, zam. Załęże 9/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Nowicka Wisława vel Wiesława – sekretarz I Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66; 12/2, k. 27; 12/3, k. 59

Nowicki Konstanty – student wydz. prawnego UP, zam. ul. Staszica 8/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. Naczelnik wydziału zewnętrznego, prezes okręgowy Poznań. 1/1, k. 74, 77, 81v, 90v, 102; 1/2, k. 104v, 106; 10/7, k. 18; 10/83, k. 193v; 10/81, k. 185; 31/2 k. 5; 31/2 k. 12v

Nowotny Pawoł – 4/5, k. 15; 9/20, k. 47

Nowottne Georg – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w 1 obozie 5 kompanii II Batalionu w Szczecinie, ur. 17.09.1926 r. w Wotrow. 4/1, k. 4

Nożyńska Ewelina – studentka wydz. humanistycznego, zam. ul. Żupańskiego 6a/22, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. Zastępca sekretarza okręgowego Poznań. 1/1, k. 77; 1/3d1, k. 201v; 10/81, k. 183

Ochab płk – 8/1, k. 3

Ogrodowczyk Jadwiga – 10/81, k. 188v

Około-Kułak chorąży – 22/2, k. 21

Olszewski – I sekretarz KW PZPR w Poznaniu. 26/10, k. 67

Opaczykówna J. – patrz Graczykówna.

Orgelbrand Bolesław prof. – rektor PSI. W latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). 8/60, k. 103

Oriechanow – 9/2, k. 3v

Osiński NN – wydział ogólny. 10/9, k. 36

Osmańczyk Edmund – 4/41, k. 122; 8/78, k. 126; 9/19, k. 46; 12/2, k. 19; 12/3, k. 38, 41; 12/4, k. 79; 15/2, k. 2; 19/2, k. 30

Osoby z Bratniej Pomocy w KUL – członkowie Prołużu Okręgu Lubelskiego; 10/49, k. 124

Ostlieb Halina – zam. ul. Filarecka 7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. Członek Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66; 10/32, k. 81; 10/81, k. 184

Owczarek Sylwester – członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie

Owżob Jakub – kierownik sekcji gospodarczej Okręgu Poznańskiego. 1/1, k. 77v; 10/81, k. 187

P. J. – 15/5, k. 5

Pajączkowska – 1/3l1, k. 211

Pajączkowski – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Pajewski – 10/81, k. 187; 31/23 k. 63

Palaczówna B. – zastępca sekretarza Głównej Delegatury Szkolnej. 31/16 k. 43

Palamarczyk Marina dyr. – z Olsztyna. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Palczewski Bolesław – student wydz. prawnego UP, ul. Starościńska 4/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Palszakiewicz Florian – student Akademii Handlowej, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Paluszyńska – 9/33, k. 70

Pankiewicz Michał – dyrektor Biura Prezydialnego Prezesa Rady Ministrów. 1/5b, k. 254; 1/5r, k. 297; 8/1, k. 1, 3; 9/2, k. 8; 10/40, k. 107; 12/1, k. 13

Pankówna Maria – 8/57, k. 100

Pannach Gerhard – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej, ur. 1.03.1928 r. 4/1, k. 4

Pannoscha Willi – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganie, ur. 24.01.1912 r. w Slepom. 4/1, k. 4

Paschke Jurij – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w szpitalu w Bydgoszczy, ur. Jaseńca. 4/1, k. 4

Pasemkiewicz dr – wojewoda krakowski. 26/9, k. 55

Paszyński Janusz – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Prądzyńskiego 48, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Patalas Zygmunt – student wydz. rolniczo-leśnego UP, zam. ul. Staszica 14/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Paukszta Eugeniusz – kierownik wydziału zagranicznego ZG PZZ.8/12, k. 32; 10/24, k. 56; 12/2, k. 17; 15/11, k. 33; 26/4, k. 18

Pawełczakówna – członek koła historyków UP. 7/5, k. 48v

Pawlakówna Al[eksandra] – 10/32, k. 81; 10/81, k. 187

Pawlecianka Irena – delegat Prołużu przy Kole Szkolnym w Państwowym Liceum dla Dorosłych w Opolu. 1/3w, k. 180; 1/3d1, k. 201v; 12/2, k. 22

Pawlecianka Stefania – z Wrocławia, 12/1, k. 15

Pawleta A. red. – 12/2, k. 22

Payrebrune de Jan dr – wiceprzewodniczący honorowy Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/2, k. 118v, 122, 123v; 1/3, k. 157v; 1/3d1, k. 201v; 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 9/20, k. 48

Perkowska Anna – studentka wydz. farmacji UP, zam. ul. Sienkiewicza 14 a, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Peszke Andrzej – p.o. naczelnika wydziału społeczno – politycznego Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego. 26/9, k. 54

Petrasch Erich – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie pracy w Warszawie, ur. 10.10.1914 r. w Sowrjecy. 4/1, k. 4

Petrenz Jurij – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie K III/282 przy Katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, ur. 26.03.1909 r. w Miłoćic. 4/1, k. 5

Petzold Jurij – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Sorau lub w Żaganiu, ur. 22.08.1902 r., w Brunn koło Zwickau. 4/1, k. 5

Piamówna Józefa – członek AH, zam. ul. Wawrzyniaka 3/20, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Piasecka Krystyna – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v; 9/16, k. 43

Piaskowski Stanisław mgr – pełnomocnik rządu Polski Ludowej, wojewoda wrocławski. 1/1, k. 35, 61; 12/2, k. 24; 12/3, k. 57; 26/5, k. 19

Pieczyński Zbigniew – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Poznańska 31/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Pielak NN – koło szkolne w Liceum Spółdzielczym (Poznań?), 1/2, k. 106v.

Pieniężna Wanda red. – z Olsztyna. 1/3d1, k. 201v; 1/6, k. 359; 6/1, k. 5v; 9/39, k. 80; 15/11, k. 38

Pieraszka Kr. – 9/1, k. 2

Piestrakiewiczówna Józefa – członek okręgu Wrocław. 1/3w, k. 180; 12/1, k. 15

Pieszczoch Marian – pamiętnik, wpis z 1997 r.

Pieszczoch Szczepan ks. – członek Prołużu poznany osobiście w 1999 roku

Pieszczoch-Dubis Żywisława – pamiętnik, wpis z 1997 r.

Pietówna Stefania – studentka wydz. leśniczego UP, zam. ul. Wawrzyniaka 31/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Pietrzak Jerzy – główny delegat szkolny Krotoszyn. 1/2, k. 116; 1/3w, k. 181; 1/3d1, k. 201v; 12/1, k. 2, 16; 31/16 k. 43; 31/24 k. 66

Pigola Luisa – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Szklarskiej Porębie, ur. 8.03.1923 r. w Depsku koło Chociebuża. 4/1, k. 5

Pilarski Zenon – student AH, zam. ul. Chociszewskiego 47/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Pilerski Janusz – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Pilichowski Czesław – dyrektor ZG PZZ. 8/12, k. 32; 10/24, k. 56; 12/2, k. 17; 12/3, k. 41; 15/11, k. 33; 26/4, k. 18; 26/10, k. 63

Piotrowski Walerian – z Zielonej Góry, ur. 11.12.1927 r. w Grodzisku Wlkp, zam. Zielona Góra ul. Lisia 168, Poznań, Żeylanda 4/6, student UP, członek Prołużu. 1/3l1, k. 211; 15/12, k. 51v; 31/20 k. 55 (kierownik sekcji organizacyjnej Zarządu okręgu Poznań 6.12.1948 r.); Pyżewicz, dz. cyt., s. 29. Pamiątkowe zaświadczenie tutaj.

Pisarek Walery – członek, pamiętnik z roku 1976, Lublin

Piwocki Teofil – członek I Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66

Piwowarczyk Jan – 24/8, k. 12

Plebański – 1/3d1, k. 201v

Plechta Tadeusz – 10/81, k. 188

Pluciński dr – naczelnik wydziału w urzędzie wojewódzkim poznańskim. 26/1, k. 1

Płaczk[…] – 9/2, k. 3

Płoch – 10/32, k. 78v

Płóciennikowa Łucja – członek Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66

Płudowska Alicja – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Botaniczna 10, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym 10/79, k. 174

Podlaski Janusz – student AH, zam. ul. Skryta 14/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Podlaszewska vel Podlaszowska  – delegat okręgowy w Toruniu. 1/3d1, k. 201v; 10/79, k. 174; 31/17 k. 49v

Pogonowski dr – z Wrocławia. 12/2, k. 24; 12/3, k. 57

Pogorzelska J. – 8/53, k. 96

Pohontsch Richard – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie pracy Kopalni Bytom VI/7/378, ur. 17.10.1907 r. w Kobjelń. 4/1, k. 5

Polak Marian – student AH, zam ul. Poznańska 18, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Pollak Michał – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny. 10/49, k. 123.

Pollak Roman prof. dr – UP. 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 7/9, k. 62; 12/3, k. 61; 15/10, k. 30; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14

Poloczek Konrad – student UP, wiceprezes naczelny Prołużu. 1/2, k. 122v; 6/1, k. 3; 12/1, k. 1, 6-7; 26/10, kl 65; 31/24 k. 65v; 31/26 k. 71; 31/27 k. 76v; 31/29 k. 81

Poltz – członek Komisji Rewizyjnej koła Historyków UP. 7/5, k. 48a

Popioł Tadeusz – student wydziału humanistycznego UP, zam. Górna Wilda 122/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. 10/81, k. 183, 186; 20/11, k. 37

Popiołówna Aleksandra – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. Górna Wilda 122/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 9/16, k. 43; 10/81, k. 183

Portalski Jan Roman – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Lipowa 2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Posadny Wiesław – 1/3l1, k. 211; 6/3, k. 33; 12/1, k. 1; 31/19 k. 55v (skarbnik generalny 6.12.1948 r.); 31/24 k. 65v

Powidzki Tadeusz – przewodniczący honorowy Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/1, k. 41v, 81, 102; 1/2, k. 118v; 1/3d1, k. 201v; 8/3, k. 7; 8/4, k. 8v; 9/39, k. 80; 9/41, k. 86; 9/58, k. 122; 10/32, k. 78v; 10/67, k. 158; 10/68, k. 160; 10/81, k. 187; 12/3, k. 42v; 12/4, k. 79v; 21/3, k. 3

Pozyra dr – wydawnictwo PZRS. 1/3i, k. 158

Prajerówna Krystyna – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. Słowackiego 20/56, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 10/9, k. 39; 10/81, k. 183

Prajerówna Lidia – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Słowackiego 20/56, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183.

Prawin Jakub gen. – szef Polskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontrolnej. 1/3i, k. 158; 1/5o, k. 289; 1/5r, k. 297; 4/28, k. 79; 7/3, k. 29; 8/1, k. 3; 12/1, k. 19; 12/2, k. 25; 23/3, k. 38, 56; 15/11, k. 42

Prochno Gerhard – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Lunlinie, ur. 8.05.1927 r. w Rakel. 4/1, k. 5

Przekop Zygmunt – zastępca skarbnika okręgu Olsztyn. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Przewoźna Krystyna – sekretarz międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66

Przybyłowicz – dyrektor departamentu w Ministerstwie Kultury. 1/3h, k. 156v

Przybyłówna Stefania – 19/2, k. 29

Puchalska Ludmiła – zastępca delegata szkolnego w poznaniu 6.12.1948 r. 31/16 k. 43; 31/20 k. 55

Puchalski I. – członek Prołużu w Zarządzie Międzyszkolnym w Poznaniu 1/3d1, k. 201v

Puchałka-Zabrzeski Adam – III wiceprezes naczelny ZG, delegat okręgu krakowskiego. 9/2, k. 4v; 10/9, k. 39

Racinowski Krzysztof – prezes pierwszego koła szkolnego w Krotoszynie. 1/3w, k. 181; 12/1, k. 2v, 16

Radomska Jadwiga – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Lipowa 5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Radomski Mieczysław – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Belwederska 37 I p., członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym i sekcji propagandowej; 10/32, k. 78v; 10/81, k. 184, 186

Radomski Władysław – student wydz. ekonomii UP, zam. ul. Barbary 27/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Ragan Mieczysław – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Rzepeckiego 25/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Raś Lechosław – prezes Pierwszego Koła Międzyszkolnego Prołużu w Krotoszynie. 7/3, k. 30; 15/11, k. 34

Ratajczak Aleksander – student UP na wydziale prawno-ekonomicznym, ur. 8.09.1928 r. w Poznaniu, zam. ul. Drzymały 11/2. 1/3d1, k. 201v; 15/12, k. 51; 26/9, k. 61; 26/10, k. 65; 31/20 k. 55 (sekretarz Zarządu Okręgu w Poznaniu 6.12.1948 r.)

Ratoszewska Krystyna – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam ul. Gąsiorowskich 8/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Ratuszniakowa – z MSZ. 1/5r, k. 296

Reck August – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w kopalni węgla w Beuthen, ur. 26.07.1899 Połpicy. 4/1, k. 5

Rentsch Georg Jakob – student Łużyczanin. 4/31, k. 87

Respond vel Rospond prof. – slawista z Wrocławia. 1/1, k. 36; 12/2, k. 24; 12/3, k. 57

Reszel Wacław – student wydz. ekonomii UP, zam. ul. Skrata 7/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Reychman Jan – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny. 1/5r, k. 300v; 25/3, k. 4; 10/49, k. 123.

Ribar Ivan – 4/25, k. 76

Richter Arnošt – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Rybniku, ur. 25.11.1913 r. w Rakel. 4/1, k. 5

Rietscher Bjernat – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w I Batalionie I Kompanii w Szczecinie, ur. 13.01.1905 r. w Krjepjecy. 4/1, k. 5

Rizoldec Truda – 10/1, k. 8

Rjencz (Rjenč) Jurij – ambasador Łużyc w Jugosławii. 4/3, k. 9-10; 4/6, k. 17; 4/16, k. 49; 4/20, k. 63; 4/24, k. 75; 4/25, k. 76; 4/26, k. 77; 4/30, k. 85; 4/31, k. 86, 98; 4/37, k. 114; 4/43, k. 132; 8/15, k. 36v; 8/46, k. 88; 12/2, k. 20; 13/4, k. 65; 19/2, k. 15; 23/3, k. 81

Robaszyńska Marta – 8/53, k. 96

Robel Benno – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie pracy przy Kopalni Harcerskiej w Wesołej koło Pszczyny, ur. 16.12.1908 r. w Khrósćicach. 4/1, k. 5

Rode Kr. – 10/81, k. 187

Rogalanka – sekretarz zebrania Koła Historyków. 7/5, k. 48

Rogowska – urzędnik Ministerstwa Oświaty. 1/5r, k. 295

Rogowska B. – sekretarz Pierwszego Koła Szkolnego Prołużu przy Państwowej Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Krotoszynie; 12/1, k. 3v

Rogowska Krystyna – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny. 10/49, k. 123; 10/81, k. 188v

Rogowski Walerian – prezes oddziału krotoszyńskiego PZZ. 7/3, k. 25; 15/11, k. 40

Rola-Żymierski Michał – marszałek Polski Ludowej. 1/1, k. 24, 61

Romanowski Wojciech – Wrocław delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu. 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v

Roryżcka[?] – sekretarz Centrali 1/2, k. 116v

Rose Willian John prof. – 1/3d, k. 150v; 9/49, k. 104; 12/3, k. 39; 15/11, k. 33

Rosiak Zbigniew – student wydz. ekonomicznego UP, zam. ul. Rolna 5/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Rospond – patrz Respond.

Roy Stanisław – tenor Opery Poznańskiej. 7/9, k. 62; 15/10, k. 30; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14

Roztworowski Ludwik – student AH, zam. ul. Skarbka 35, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Rożanowicz Andrzej – wydz. prawno-ekonomiczny UP, zam. ul. Winklera 12, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 7/3, k. 27; 10/73, k. 166v; 10/81, k. 185; 15/11, k. 44

Ruczyńska Zofia – Olsztyn delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu. 1/3d1, k. 201v; 1/6, k. 17v; 10/32, k. 78v; 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Rudniański Stefan – 20, k. 8v

Rummler Józef – z Pragi Czeskiej. 1/1, k. 102

Rychter Jan – student AH, zam. ul. Winogrady 135, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. 1/3d1, k. 201v; 10/32, k. 81; 10/81, k. 183, 186

Rylukowski Edward – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Dąbrowki 14/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Rymarski Józef mjr – 15/11, k. 49

Rzóska Józef prof. dr – skarbnik Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/1, k. 38, 65v; 1/2, k. 118v; 10/32, k. 78v; 10/81, k. 187; 31/23 k. 63

Rzymowski Wincenty – minister spraw zagranicznych Polski Ludowej. 12/3, k. 51

Sadowski Włodzimierz – student wydz. prawnego UP, zam. ul. Święty Marcin 58/22, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 10/81, k. 185, 187

Safian Metody – członek okręgu Poznań. 7/3, k. 27; 15/11, k. 44

Sajdak J. prof. rektor – 1/1, k. 53; 9/39, k. 80; 10/81, k. 187

Sajewski Kazimierz – sekretarz Zarządu Głównego w czerwcu 1949 r. 1/2, k. 119v; 122v-123; 1/3c1, k. 200; 1/3d1, k. 201v; 8/21, k. 48; 26/10, k. 63, 65; 31/18 k. 48; 31/19 k. 56 (zastępca naczelnika wydziału zewnętrznego, p. o. naczelnika tegoż wydziału); 31/22 k. 61; 31/27 k. 75v (opieka nad Łużyczanami od 26.03.1949 r.); 31/28 k. 79; 33, k. 2

Sandecki – patrz Sandeski Franciszek.

Sandeski vel Sandecki Franiszek – przywódca Polaków na Łużycach. 19/2, k. 24.

Sankowski prezes – 8/1, k. 1, 3

Sauter Wiesław – wizytator szkolny ziemi lubuskiej

Sawicki Jan – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Schäfer Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Boschkowitz, ur. 28.10.1927 r. w Zdźer. 4/1, k. 5

Schiemehz Wilhelm – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 4.02.1900 r. w Miłorazie. 4/1, k. 5

Schlammer Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Makoszowej, ur. 12.01.1901 r. w Sagarze. 4/1, k. 5

Schneider Herman – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie IV/3/188 przy kopalni w Chorzowie, ur. 15.02.1902 r. w Sowrjecy. 4/1, k. 5

Schneider Petr – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie we Włocławku, ur. 16.06.1907 r. w Saloe. 4/1, k. 5

Schneiderówna Włodzimiera – członek Prołużu. 1/2, k. 124; 31/24 k. 66 (członek zarządu okręgu Poznań 22.01.1949 r.)

Scholze Bjarnat – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 26.08.1897 w Budziszynie. 4/1, k. 6

Schön Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie Neuhammer koło Żagania, ur. 15.11.1919 r. w Hrańcy. 4/1, k. 6

Schramm W. – 7/11, k. 65; 8/58, k. 101

Schubert Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Dąbrowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Sosnowcu, ur. 12.01.1902 r. w Delnjej-Hórce. 4/1, k. 6

Schubertówna Bogna – 12/1, k. 1; 31/27 k. 75 (skarbnik generalny 26.03.1949 r.); 31/27 k. 76; 31/28 k. 78v-79

Schultze Martin – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Wyścigach konnych na Służewcu w Warszawie. 4/1, k. 6

Schulze vel Szołta Marcin – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej. 4/1, k. 1

Schurmann Herbert – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 1.08.1922 r. 4/1, k. 6

Schuster Heinrich – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 3.12.1919 r. w Treben. 4/1, k. 6

Seitz Richard – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Neuhammer koło Żagania, ur. 15.04.1903 r. w Miłorazie. 4/1, k. 6

Sempioł Władysław – delegat okręgowy Gdańsk. 1/1, k. 60; 10/32, k. 78v; 15/11, k. 38

Senykówna Irena – zastępca kierownika wydziału zewnętrznego centrali Prołużu. 7/3, k. 27; 8/65, k. 110; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 12/1, k. 1; 15/11, k. 44

Sergon Kurt – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 31.12.1911 r. w Slepom. 4/1, k. 6

Serwański Edward – kierownik Biura Studiów przy ZG PZZ. 11/7, k. 56

Šewčik Jurij – poeta łużycki. 9/41, k. 88

Siedzieniewska Teresa – 10/81, k. 188

Sielużycki – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v

Sieroszewski Władysław – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny. 1/5b, k. 257; 10/49, k. 123

Sikora – członek Komisji Rewizyjnej koła Historyków UP. 7/5, k. 48, 49a

Sikorski Jerzy – członek Okręgu Wrocławskiego. 1/1, k. 33; 10/32, k. 81v; 10/49, k 124

Sikorzanka J. – 1/3w, k. 180

Sikorzanka Maria – 1/2, k. 123; 1/3g1, k. 204; 6/1, k. 3; 8/23, k. 52; 12/1, k. 1, 2v, 3v?, 6, 15; 31/22 k. 61 (wydział popularyzacyjny); 31/24 k. 66 (drugi zastępca sekretarza generalnego 6.02.1949 r.); 31/26 k. 71v; 31/27 k. 75 (pierwszy zastępca sekretarza generalnego 26.03.1949 r.); 31/27 k. 76v

Simon Arnoszt – 2/2, k. 8; 2/3, k. 14

Sipowicz Piotr – student wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Leszczyńskiego 6/41, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Sischke Jurij – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Hundsfeld koło Wrocławia. 4/1, k. 6

Siudmak – burmistrz Jarocina. 15/11, k. 34

Siwikówna Jadwiga – 10/32, k. 81

Skala Jan – 1/3l, k. 161; 20/15, k. 50

Skalska NN – 1/6f, k. 359

Skałkowski Adam prof. dr – w latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). Członek prezydium Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/2, k. 108v, 118v; 8/79, k. 129130; 8/85, k. 139; 24/9, k. 13; 31/23 k. 63

Skopiński Marian – student Szkoły Inżynierskiej, zam. ul. Składowa 11/20, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Skoracki Józef – student Szkoły Sztuk Plastycznych, zam. ul. Rybaki 18/11, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 1/1, k. 95; 10/32, k. 78; 10/81, k. 183

Skrobała Ryszard – członek Prołużu. 1/2, k. 122v; 1/3g1, k. 204; 31/18 k. 48; 31/27 k. 75

Skruszewski St. dr. – minister oświaty. 1/1, k. 61

Skrzypczak Jan – student wydz. prawnego UP, zam. ul. Święty Marcin 56/22, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Skubiszewska Maria – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego, zam. ul. Dąbrowskiego 35/10, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Skuszanka Krystyna — por. Krystyna Kolińska, Prołuż, Schadzowanki i Aloś, w: „Życie Warszawy. Varia. Niedziela Czytelników” z dn. 2—3.03.1996, s. 7

Skuza Ludwik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie

Sławińska Irena – delegat okręgowy Prołużu w Toruniu. 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v

Służewska Ludomira – studentka AH, zam. ul. Matejki 54/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 10/81, k. 185, 187

Smosarski dr – pracownik naukowy nauk rolniczych UP. 12/3, k. 54

Smółkowska – sekretarz okręgu Wrocław. 1/2, k. 110; 1/3d1, k. 201v

Smuga-Ładosz Henryk – 8/1, k. 3; 9/2, k. 11

Smuga-Ładosz Henryk dyr. – 8/1, k. 1

Sobczyk Jerzy – student AH, zam. ul. Mickiewicza 28/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Sobierajska Z. mgr – dyrektor biura Komitetu Słowiańskiego. 8/1, k. 4; 26/3, k. 16

Sobierajski Wiesław – naczelnik wydziału południowo-wschodniego MSZ. 1/5r, k. 300v; 8/32, k. 65; 8/34, k. 69; 10/12, k. 42; 10/19, k. 49

Sohr Gustav – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie nr 2 w Zabrzu, ur. 17.03.1907 r. w Małskiej. 4/1, k. 6

Sojecki Stefan – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny; 10/49, k. 123

Sokołowski Wasyl – marszałek ZSRS. 12/3, k. 41; 15/11, k. 42

Sokołowski Lech – student wydz. prawnego UP, zam. ul. Sowińskiego 16/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Sokorski Włodzimierz – 12/1, k. 3

Speideil vel Speidel E. – członek Zarządu Międzyszkolnego Prołużu w Poznaniu. 1/3d1, k. 201v; 31/16 k. 43 (II zastępca Głównej Delegatury Szkolnej)

Speiter Bronisław – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubiniu, członek PPR

Spychalski Marian – generał Polski Ludowej. 1/1, k. 24.

Sronówna Martyna – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Stachowska Elżbieta – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Rzeczypospolitej 1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Stalin Józef – 15/11, k. 42

Stanek Bogumił – student wydz. humanistycznego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Stangretówna Maria – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Słowackiego 20, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. 10/32, k. 81; 10/81, k. 183, 186

Stawecka [?] – 4/3 k. 9

Stawińska Irena – Toruń delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu; 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v

Stecki dr – pracownik naukowy nauk rolniczych UP. 12/3, k. 54

Stelmachowska Bożena dr – pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Pałys Kuberski, dz. cyt., s. 159)

Steń vel Stein kpt. – d-ca 7 Oddziału WOP. 1/1, k. 53

Stieber prof. – 8/3, k. 7

Stodolny Czesław – prezes okręgowy Poznań. 1/2, k. 108v; 1/3d1, k. 201v; 15/12, k. 51v; 31/4 k. 16; 31/8 k. 23; 31/7 k. 26

Stodolny N – koło szkolne w Liceum Spółdzielczym (Poznań?) 6/3, k. 38

Stojadinivic – premier Królestwa SHS. 1/3l, k. 161

Stojanowska wdowa – z Wrocławia. 12/2, k. 24; 12/3, k. 57

Stoliński – naczelnik w MAP. 26/3, k. 53

Stopianka Kazimiera – 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62; 12/3, k. 32; 15/11, k. 49v

Stoppira Fritz – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Chorzowskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Chorzowie, ur. 21.08.1900 r. w Kromłowej. 4/1, k. 6

Stradomski W. – delegat okręgu warszawskiego. 1/2, k. 118; 1/3d1, k. 201v; 31/14 k. 39

Straszewicz Ludwik – 8/10, k. 23

Straszyński – dyrektor opery. 10/40, k. 107

Strażewski Witold – generał Polski Ludowej. 8/60, k. 103

Strugarek Stanisław – 1/1, k. 52, 96; 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 10/28, k. 62; 10/32, k. 78v; 10/81, k. 187

Strumiłło Tadeusz – członek Prołużu. 1/2, k. 109v, 114v; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 205; 6/3, k. 33, 38; 31/4 k. 16; 31/8 k. 23; 31/7 k. 25v, 27; 31/10 k. 29v; 31/10 k. 31; 31/24 k. 65v

Strzałkowski Karol mgr – kurator OSP. W latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946).

Strzelecka Zofia – 8/39, k. 76

Stuligrosz Stefan – 1/1, k. 52; 1/3d1, k. 201v; por. Krystyna Kolińska, Prołuż, Schadzowanki i Aloś, w: „Życie Warszawy. Varia. Niedziela Czytelników” z dn. 2—3.03.1996, s. 7

Styschke Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie pracy w Chorzowie-Rybniku, ur. 8.12.1907 r. w Budziszynie. 4/1, k. 6

Suchcitz prof. dr – 8/56, k. 99; 10/39, k. 101

Suligowska Łucja – student UP na wydziale matematyczno-przyrodniczym. II wiceprezes zarządu okręgu Poznań. 26/10, k. 65; 31/24 k. 66 (członek zarządu okręgowego w poznaniu 22.01.1949 r.)

Supińska Maria – studentka AH, zam. ul. Ostrobramska 23/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 10/32, k. 81; 10/81, k. 185, 187

Surdykówna Kazimiera – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Górna Wilda 189/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 7/3, k. 27; 9/16, k. 43; 10/32, k. 81; 10/81, k. 183; 15/11, k. 44

Susłowski – 10/81, k. 187

Sutkowska Wanda – studentka wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Marcinkowskiego 24/28, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Swiba Jan dyr. – skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Gubinie

Syrow [Sierow?] gen płk – 12/3, k. 41

Szafrański Włodzimierz – student wydz. humanistycznego, ul. Łukasiewicza 6/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 7/3, k. 27; 10/81, k. 183, 187; 15/11, k. 44

Szajba Józef – przywódca łużycki.8/40, k. 77; 12/4, k. 85

Szajbic Sonia – naczelniczka żeńskich oddziałów Związku Młodzieży Łużyckiej. 13/4, k. 63; 15/11, k. 35

Szarejko Halina – naczelnik wydziału organizacyjnego zarządu głównego 9.09.1948. 1/2, k. 114v; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 205; 6/3, k. 33; 12/1, k. 1; 31/15 k. 36; 31/14 k. 39; 31/19 k. 55v; 31/24 k. 65

Szczublewski Józef — członek Prołużu, por. Krystyna Kolińska, Prołuż, Schadzowanki i Aloś, w: „Życie Warszawy. Varia. Niedziela Czytelników” z dn. 2—3.03.1996, s. 7

Szczygieł Władysław – członek Okręgu Gdańskiego; 10/49, k. 124

Szewc Hinco – wiceprezes zarządu okręgu Wrocław z ramienia Towarzystwa Studentów Łużyckich „Lusatia”. 1/3w, k. 180 1/3d1, k. 201v; 6/1, k. 9; 12/1, k. 15

Szewczyk Wilhelm – 9/2, k. 4

Sznajderówna Włodzimiera – studentka UP na wydziale matematyczno-przyrodniczym. Kierownik sekcji organizacyjnej Prołużu. 26/10, k. 65

Sznek Z. mgr – dyrektor departamentu politycznego Ministerstwa Administracji Publicznej. 26/6, k. 27

Szołdrska Halszka – sekretarz AZPŁ „Prołuż” w Poznaniu. 5/8/a, k. 39;8/3, k. 7; 12/1, k. 1

Szołta – patrz Schultze.

Szołta Beno – 4/24, k. 74-75; 9/20, k. 47

Szołta Jan – stypendysta Prołużu, prezes Związku Studentów Łużyckich. 1/2, k. 118, 122v; 1/3d1, k. 201v; 7/11, k. 66; 10/39, k. 104; 12/1, k. 7, 15, 19; 12/2, k. 19; 15/11, k. 35-36; 19/2, k. 23

Szpakówna Halina – studentka AH, zam. pl. Asnyka 3/11, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Szperkówna – 1/6f, k. 359

Szubertówna Bogna – student AH w Krakowie, Skarbnik ZG. 26/9, k. 61; 26/10, k. 65

Szudek Tadeusz – student wydz. ekonomicznego UP, zam. ul. Św. Trójcy 8/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Szukale Janusz, członek zarządu okręgu Poznań 6.12.1948 r. – 31/20 k. 55

Szwalbe Stanisław – wiceprezydent KRN z ramienia PPS. 1/3b, k. 148v; 1/5b, k. 254; 1/5r, k. 297; 7/3, k. 34; 8/1, k. 3; 9/2, k. 3-4; 12/1, k. 13; 15/11, k. 33

Szweykowski – 1/6f, k. 359

Szymańska Irena – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny, 10/49, k. 123.

Szymański Bogdan Janusz Złota Wolność – Warszawa delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu. 1/3b, k. 148v; 8/20, k. 45; 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v

Szymański Jan – student wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Przemysłowa 21/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. I wiceprezes naczelny ZG, delegat okręgowy Poznań. 1/1, k. 2, 5, 6v, 13, 16v, 25, 27v, 32, 36v, 37v, 44v, 59, 62, 67v, 74, 77; 1/2, k. 114, 116v, 122, 123v; 1/3c1, k. 200; 1/3d1, k. 201v 1/3l1, k. 211v; 1/5b, k. 260; 1/3g1, k. 205; 6/2, k. 15v; 6/3, k. 29; 7/1, k. 1; 7/3, k. 27; 7/11, k. 66-67; 8/5, k. 12, 14; 8/8, k. 20; 8/60, k. 104; 9/22, k. 55; 10/7, k. 18; 10/9, k. 39; 10/24, k. 56; 10/32, k. 78-79; 10/49, k. 118v; 10/59, k. 144; 10/73, k. 166; 10/81, k. 184; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 1, 7; 12/2, k. 25; 12/3, k. 56; 12/4, k. 79; 13/4 k. 62; 15/2, k. 2; 15/11, k. 33-34, 44; 21/1, k. 1; 26/8, k. 48; 26/9, k. 61; 26/10, k. 65-66; 31/1 k. 3; 31/2 k. 5v, 6; 31/3 k. 12v; 31/4 k. 16, 18; 31/6 k. 19; 31/5 k. 18v, 20v, 22; 31/8 k. 23; 31/7 k. 27; 31/10 k. 29v; 31/13 k. 34; 31/15 k. 36; 31/14 k. 37v; 31/14 k. 40v-41; 31/16 k. 46; 31/18 k. 48; 31/19 k. 56v; 31/26 k. 71

Ślatolanka vel Ślatalanka Danuta – członek. 1/2, k. 113v-114, 121v; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 204; 6/1, k. 3; 6/3, k. 38; 12/1, k. 6; 31/24 k. 66

Śliwińska Maria – członek ZG od 26.03.1949 r. 31/27 k. 75

Ślosarczyk Zbigniew – student wydz. ekonomicznego UP, zam. ul. Słowackiego 39/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Śluzar{owa} dr – przewodniczący Komitetu Słowiańskiego w Poznaniu. 1/3c, k. 149; 26/8, k. 51

Śmigielski Henryk red. – członek prezydium Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/2, k. 119; 1/6f, k. 359; 6/1, k. 5v; 10/81, k. 187

Śniegocka – członek koła Historyków UP. 7/5, k. 48v

Śniewak[?] – 1/3d1, k. 201v

Świderska Irena – studentka AH, zam. ul. Niegolewskich 14/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Świderski Gerwazy – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Świderski Kazimierz – student wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Przemysłowa 21/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym. Zastępca sekretarza generalnego. 1/1, k. 33; 1/2, k. 114v, 120, 122-123; 1/3z, k. 185; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 204-205; 6/1, k. 3; 6/3, k. 38; 7/3, k. 27; 8/21, k. 46; 10/7, k. 18; 10/37, k. 98; 10/38, k. 99; 10/66, k. 152; 10/73, k. 166; 10/81, k. 184; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 6-7; 15/11, k. 44, 74; 31/2 k. 5v; 31/8 k. 23; 31/7 k. 25v; 31/13 k. 34v; 31/15 k. 36; 31/14 k. 37v; 31/18 k. 48; 31/19 k. 58; 31/21 k. 60-61; 31/23 k. 63v; 31/24 k. 65v; 31/24 k. 66v (sekretarz Centrali); 31/26 k. 71

Świderski Włodzimierz – członek Prołużu

Świerczewski Karol – generał Polski Ludowej. 1/1, k. 2, 21; 86, 87v, 88v, 96; 1/2, k. 109v, 111, 122v; 1/3g, k. 155; 1/3o, k. 166; 1/3c1, k. 198; 1/5, k. 286; 1/5b, k. 254; 1/5r, k. 300; 7/3, k. 30; 8/35, k. 70; 9/1, k. 2; 9/2, k. 4; 9/18, k. 45; 9/49, k. 106; 10/1, k. 2; 10/52, k. 127; 10/58, k. 143; ; 10/76, k. 169; 10/84, k. 197; 12/1, k. 9, 13; 12/2. K. 24, 26; 12/3, k. 40, 48, 57; 12/4, k. 89; 15/11, k. 33, 35, 41, 45; 23/6, k. 88; 26/8, k. 48, 50-51; 31/1/k. 3; 31/2 k. 8; 31/3 k. 14; 31/4 k. 16v; 31/7 k. 26v; 31/7 k. 24v; 31/7 k. 28v; 31/27 k. 73v; 31/27 k. 76

Świerkowski Antoni prezes – członek prezydium Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/1, k. 41v; 65v; 1/2, k. 1191/3d1, k. 201v 9/33, k. 70; 9/39, k. 80; 10/1, k. 5; 10/39, k. 103; 12/4, k. 79v; 15/11, k. 34

Świnarska Konstancja dr – dyrektor na UP, sekretarz Komisji Doradczej przy Centrali „Prołużu” 25.11.1948 r. . 1/1, k. 52v, 65v; 1/2, k. 118v; 1/3d1, k. 201v; 9/39, k. 80; 9/41, k. 86; 10/32, k. 78v; 10/81, k. 187; 12/4, k. 79v; 15/11, k. 49v; 31/14 k. 38 (opiekun kół szkolnych Prołużu)

Świtalski Zbigniew – student Politechniki Gdańskiej, członek Okręgu Gdańskiego. 10/32, k. 81v; 10/49, k. 124 (Pałys Kuberski, dz. cyt. s. 159)

Talarczyk NN – członek Okręgu Szczecińskiego 10/49, k. 124.

Tarchalska Krystyna – z Zielonej Góry, członek Prołużu. Pyżewicz, dz. cyt., s. 27

Taszycki L. prof. –8/12, k. 32

Teleśnicki Edward – student wydz. prawnego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Tempski Zbigniew – student UP na wydziale prawno-ekonomicznym. Ur. 23.04.1925 r. Wola powiat Żnin, zamieszkały w poznaniu ul. Marszałka Focha 96 m 9. Prezes Zarządu Okręgu Poznańskiego. 1/2, k. 117; 15/12, k. 51v, 60; 26/10, k. 65; 31/18 k. 48; 31/20 k. 55 (prezes Zarządu Okręgu Poznań 6.12.1948 r.)

Tetzlaff Janusz – zam. ul. Pułaskiego 22, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 10/81, k. 185

Thomas Bronisław – wicewojewoda. 1/5b, k. 258

Thomas Janusz – 1/3g1, k. 204

Tito-Broz Josif – marszałek komunistycznej Jugosławii. 12/2, k. 20

Tkacz Bogumił – student wydz. lekarskiego UP, zam. ul Poznańska 56/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Tkaczyk – 10/81, k. 187

Tobolski Kazimierz – 9/33, k. 70

Tokarzewski Andrzej – student AH, zam. ul. Niegolewskich 13/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Tokłowicz Marian – student AH, zam. ul. Rzepeckiego 27/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Tomaszewska Dobromira – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Matejki 38/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Tomaszewski Stanisław – student wydz. rolniczego UP, zam. ul. Drzymały 17/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 10/32, k. 81; 10/81, k. 183

Tomiak Zygfryd – student UP na wydziale rolniczo-leśnym. I wiceprezes zarządu okręgu Poznań. 26/10, k. 65; 31/20 k. 55 (I wiceprezes Zarządu Okręgu Poznań 6.12.1948 r.)

Tomkiewicz Antoni – skarbnik okręgu Olsztyn. 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Tomyski Zbigniew – przewodniczący zarządu okręgu Poznań. 26/9, k. 61

Topolski inż. – 1/2, k. 113v

Toporkówna Ludmiła – zam. ul. Strzelecka 27/14, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Tortyna Mieczysław – Lublin delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu. 9/15, k. 41; 9/50, k. 107; 10/33, k. 82v

Trojanowski Wiktor minister – przewodniczący Komitetu Słowiańskiego w Warszawie, członek PPR. 1/1, k. 100; 1/2, k. 111v; 1/3f, k. 152; 1/3h, k. 156v; 1/3i, k. 158; 1/6f, k. 358v; 10/40, k. 107; 12/1, k. 10, 14; 26/8, k. 51; 31/5 k. 20; 31/11 k. 31v

Trzciński Marian kpt. – 15/6, k. 6

Tukałło Konstanty – redaktor naczelny miesięcznika „Macierz Prołużycka” w Krotoszynie, 1/3d1, k. 201v; por. „Zeszyty Łużyckie” t. 26/99, s. 59

Twarok płk – attache wojskowy Polski Ludowej w Berlinie. 12/2, k. 21

Twarowska Irena – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Wyspiańskiego 20/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Tymieniecki Kazimierz prof. – w latach 1945-1946 udzielał doraźnej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). 8/3, k. 7; 8/79, k. 130; 9/1, k. 2; 24/4, k. 4; 31/23 k. 63v

Uhmianka Janina – studentka AH, zam. ul. Jackowskiego 37/8, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Urbaniak Stanisław kpt. – żołnierz Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Łodzi. 15/11, k. 49

Urbank Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie I w Neuhammer koło Żagania, ur. 20.04.1910 r. w Miłorazie. 4/1, k. 6

Ustacz płk – patrz Łustacz

Uznańska – patrz Użneńska Anna.

Użneńska vel Uznańska Anna – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 10/81, k. 183, 187

Vojda – Łużyczanin z Domowiny. 9/14, k. 39

Wachowiak Stanisław – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Sienkiewicza 5/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Wachowiak Władysław radca – wiceprzewodniczący honorowy Komisji Doradczej przy Centrali Prołużu. 1/1, k. 33, 81v, 102; 1/2, k. 118v; 1/3d1, k. 201v; 9/39, k. 80; 10/32, k. 78v; 10/81, k. 187; 12/4, k. 79v; 15/11, k. 34; 31/14 k. 39

Wajland Maria – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Chełmońskiego 9/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Walaszczykówna Zofia – delegat okręgowy w Łodzi. Członek zarządu głównego. 1/1, k. 5, 59v; 7/3, k. 27; 8/5, k. 12; 8/62, k. 106; 10/32, k. 79; 10/49, k. 118v, 124; 12/4, k. 79-79v; 15/11, k. 33v, 44, 49; 31/14 k. 37 (zmarła przed 8.09.1948 r.); 31/14 k. 38v

Walawski – 9/2, k. 3

Waschnik Heinz – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 21.11.1927 r. w Mulkwitz. 4/1, k. 6

Watras – starosta zgorzelecki. 12/2, k. 23

Waurisch Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Inowrocławiu, ur. 20.03.1910 r. w Horach koło Wojereca. 4/1, k. 6

Wawrzyniakówna – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v; 1/3l1, k. 211

Wąs Zbigniew – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Małeckiego 10/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Wąsowski Wacław – członek Okręgu Warszawskiego teren społeczny, 10/49, k. 123.

Weber Karol Ludwik – członek centrali kierownik sekretariatu, kierownik sekretariatu centrali Prołużu. 1/1, k. 4, 5v, 8, 18v, 23v, 26, 36v; 8/5, k. 12, 14; 8/43, k. 81; 8/45, k. 84; 10/28, k. 61-62; 10/39, k. 100

Weber Kazimierz – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Welz Władysław ppłk – członek prezydium manifestacji prołużyckiej oficerów w łodzi. 15/11, k. 49

Wencel Andrzej — starosta gubiński, 23/6, k. 88b, Gubiniana,

Weninger Ireneusz – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Szewska 14/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Wenzke Karl – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Lubaniu, ur. 27.02.1903 r. 4/1, k. 7

Weńk Cyril – 4/12, k. 38

Werner Hipolit – 8/17, k. 38v

Werwicka Barbara – delegat szkół średnich w zarządzie głównym. Sekretarz centrali 1.09.1948. 1/1, k. 86v, 102; 1/2, k. 120-122; 1/3d1, k. 201v; 1/3g1, k. 204-205; 6/3, k. 33, 38; 10/7, k. 18; 10/8, k. 23v; 10/83, k. 193v; 12/1, k. 1; 31/2 k. 5; 31/3 k. 13; 31/12 k. 32v; 31/15 k. 36; 31/14 k. 39v; 31/14 k. 40v; 31/16 k. 42v; 31/16 k. 45v; 31/19 k. 56; 31/21 k. 59

Werwicki A. dyr. – 1/2, k. 105v; 31/1 k. 3; 31/3 k. 13v

Weser Arnošt – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Zgorzelcu, ur. 15.10.1912 r. w Mittelstein. 4/1, k. 7

Weser August – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Zgorzelcu, ur. 15.10.1911 r. w Bukojnej. 4/1, k. 7

Weyna Henryk – student wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Mylna 5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. 10/32, k. 81; 10/81, k. 183, 186

Wiatrakówna – 1/3d1, k. 201v

Wiąch[owska?] – 1/5r, k. 294v; 9/2, k. 3

Wichlińska Marta – 10/17, k. 47

Wićaz j. – 4/8, k. 24

Widajewicz Józef prof. – z Krakowa w latach 1945-1946 udzielał dora˙nej pomocy Prołużowi („Ratujmy” 21.06.1946). 1/1, k. 41v, 43, 45v, 61, 67; 1/3d1, k. 201v; 8/3, k. 7; 8/12, k. 32; 8/47, k. 90; 9/2, k. 4v; 9/17, k. 44; 9/39, k. 80; 12/4, k. 79v; 15/11, k. 33v; 22/5, k. 78

Widy-Wirski – wiceminister żeglugi. 1/3h, k. 156v

Wieczorkiewicz – prokurator sądu okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim. 8/57, k. 100

Wieczorkiewicz Stefan – student AH, zam. ul. Daszyńskiego 40a, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Wieczorkówna Halina – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Słowackiego 44/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej; 10/81, k. 183, 186

Wieleżyńska Julja – 20/15, k. 50

Wielopolski Alojzy – delegat Prołużu w Kole Szkolnym w II LO w Opolu. 1/3d1, k. 201v; 12/2, k. 22

Wierna M. – dyrektor Departamentu IV MSZ. 1/3g, k. 154; 8/40, k. 78; 10/14, k. 44; 10/84, k. 196; 12/3, k. 47; 26/5, k. 20; 33, k. 1; 33, k. 6

Wierzbicki Adam – 8/17, k. 38v

Wierzbiński Jerzy – student wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Stroma 2/12, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Wierzwa Tomasz [?] – kierownik sekcji gospodarczej okręgu Olsztyn. 10/49, k. 119v

Wietra — 8/4, k. 8

Wietrzykowska – 8/64, k. 108

Więckowska Barbara – członek Okręgu Warszawskiego teren akademicki; 10/49, k. 123

Wikoszewska Anna – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Wilczakówna Maria – członek Prołużu. 9/16, k. 43

Wilczyński Stanisław – student wydz. matematyczno-przyrodniczego, zam. ul. Lipowa 10/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Wilk Marian – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Jadwigi 3/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Wilk Wiesław – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Królowej Jadwigi 14, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. Członek zarządu głównego, sekretarz generalny. 1/1, k. 5, 8, 15, 17, 36v, 47v, 58v, 61v, 74, 77v, 90v, 100; 1/2, k. 104-105, 110v, 113v-114, 115v, 120, 122; 1/3d1, k. 201v; 1/3h1, k. 207; 1/3g1, k. 205; 1/3f, k. 152; 1/3g, k. 154; 1/3i, k. 208v; 6/2, k. 13v; 6/3, k. 29, 388/5, k. 12; 8/8, k. 20; 9/4, k. 17; 9/37, k. 76v; 10/7, k. 18; 10/32, k. 78; 10/79, k. 173; 10/81, k. 183, 186; 10/83, k. 193v; 10/84, k. 196; 11/1, k. 1; 12/1, k. 6; 12/1, k. 7; 12/3, k. 47; 12/4, k. 84; 26/9, k. 61; 26/10, k. 65; 31/1 k. 2; 31/2 k. 5v-6, 7v-8, 31/2 k. 10; 31/3 k. 14; 31/4 k. 17v; 31/8 k. 23; 31/9 k. 24; 31/7 k. 25; 31/7 k. 26-26v; 31/7 k. 27v; 31/7 k. 28v; 31/8 k. 23; 31/12 k. 33; 31/13 k. 34-34v; 31/15 k. 36; 31/14 k. 37v; 31/14 k. 41v; 31/16 k. 47; 31/18 k. 48; 31/19 k. 58; 31/21 k. 60v; 31/22 k. 61; 31/23 k. 64; 31/24 k. 68v; 31/25 k. 70; 31/26 k. 71; 31/26 k. 72; 31/27 k. 75; 31/28 k. 78v-79; 31/29 k. 82

Winarj Jurij – kompozytor łużycki. 9/20, k. 47

Winger Irena – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Lodowa 33/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Winklerówna Magdalena – członek Prołużu. 9/16, k. 43

Wirt Karol – 4/6, k. 17

Witczak Sylwester – kupiec. 8/17, k. 38vv; 15/11, k. 34

Witkowski Florian – 9/33, k. 70; 10/1, k. 5

Witkowski Michał – prezes Międzyszkolnego Koła Prołużu w Poznaniu. 7/11, k. 66

Witkowski Tadeusz – student wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Matejki 54/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Witkowski Włodzimierz – członek I Międzyszkolnego koła Prołużu w Krotoszynie. 7/11, k. 66

Wjacsławek dr – Łużyczanin. 7/3, k. 35; 12/2, k. 20

Wjela Jurij – dyrektor Gimnazjum Łużyckiego w Budziszynie. 9/20, k. 47

Wjeńka Jan – 4/35, k. 109; 4/43, k. 132; 12/2, k. 20; 19/2, k. 32

Włodarczuk vel Włodarczak vel Włodarczyk Włodzimierz – prezes Pierwszego Międzyszkolnego Koła Prołużu w Krotoszynie, członek okręgu Wrocławskiego. 7/11, k. 66; 12/2, k. 24; 12/3, k. 57; 10/49, k. 124.

Wocha Zygmunt – student AH, zam. ul. Rzepeckiego 6/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 10/73, k. 166; 10/81, k. 182v

Wocho Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 6.06.1899 r. w Smječkecy. 4/1, k. 7

Wocho Pawoł – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Żaganiu, ur. 13.11.1926 r. w Smječkecy.4/1, k. 7

Wojciechowska Danuta – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Barbary 41a/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Wojciechowska Gabriela – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Garbary 41a/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Wojciechowska N [H?] – 1/2, k. 113v-114, 120v; 31/12 k. 32v; 31/24 k. 66v

Wojciechowski Marian – student wydz. ekonomicznego UP, zam. ul. Góralska 3 I p., członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 1/3d1, k. 201v; 10/81, k. 183

Wojciechowski prof. – współpracownik Prołużu. 8/3, k. 7; 10/81, k. 187

Wojcieszyk J. – 8/71, k. 116

Wojtkowiak Jan – prezes Koła Szkolnego Prołużu w Oleśnicy. 12/2, k. 22

Wojtowicz Władysław – student AH, zam. ul. Rzepeckiego 6/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. Sekcja gospodarcza Zarządu Okręgu Poznańskiego. 10/45, k. 113; 10/81, k. 182v

Wolk Wilhelm – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej na Górnym Śląsku, ur. 30.11.1911 r. w Móscie koło Chociebużu. 4/1, k. 7

Wolska Olimpia – członek Prołużu. 7/5, k. 48v; 9/16, k. 43

Wolski – minister ziem odzyskanych. 10/40, k. 107

Wołyński – naczelnik wydziału społeczno-politycznego w urzędzie wojewódzkim pomorskim. 26/3, k. 17

Wójcicki Antoni – członek Prołużu. 9/16, k. 43

Wróbel Andrzej – 1/3d1, k. 201v; 1/3l1, k. 211; 1/3g1, k. 204; 6/3, k. 33; 12/1, k. 1; 31/19 k. 55v; III wiceprezes naczelny 6.12.1948, naczelnik wydziału organizacyjnego 31/24 k. 65v

Wrześniewska Alicja – członek Zarządu Okręgu Poznańskiego, sekretarz generalny. 1/1, k. 1; 7/3, k. 27; 8/60, k. 104; 9/23, k. 56; 9/48, k. 102; 9/55, k. 118; 10/45, k. 113; 10/49, k. 118v; 10/66, k. 152; 10/73, k. 166; 12/1, k. 1; 15/9, k. 27; 26/6, k. 26

Wrzosiński Gwido – z Wrocławia

Wybieralski Zbigniew – student AH, zam. ul. Limanowskiego 24/5, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. 10/32, k. 81; 10/81, k. 182v

Wycech Czesław – minister oświaty. 1/5r, k. 295; 12/3, k. 36, 48; 22/1, k. 1

Wycechówna Maria – członek Okręgu Warszawskiego teren szkolny. 1/5r, k. 295; 9/2, k. 3; 10/49, k. 123.

Wysocka Hanna – studentka wydz. matematyczno-przyrodniczego UP, zam. ul. Smarzewskiego 56/18, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. 10/81, k. 185, 187

Zabłocki Edward – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Wierzbięcice 14/7, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym; 10/81, k. 185

Zaczyński Władysław – członek Prołużu. 1/3d1, k. 201v; członek Głównej Delegatury Szkolnej 31/16 k. 43; delegat szkolny Okręgu Poznańskiego 6.12.1948 31/20 k. 55

Zagierski Jan – redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”. 8/63, k. 107; 10/28, k. 61; 10/81, k. 187

Zagórski Jerzy – student wydz. ekonomii UP, zam. ul. Za bramką 4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym. Członek centrali wydział gospodarczy. 1/1, k. 5, 8, 25v, 288/5, k. 12; 10/32, k. 78, 81; 10/81, k. 182v; 12/2, k. 26; 12/3, k. 58

Zając Jerzy – delegat szkolny na okręg macierzysty Krotoszyn. 1/3w, k. 181; 1/3d1, k. 201v; 12/1, k. 16

Zakliński Zygmunt – zam. ul. Junacka 2/14, 60-152 Poznań.

Zakrzewska Elżbieta – 1/1. k. 52

Zakrzewski Maciej – student wydz. rolniczo-leśnego UP, zam. ul. Zeylanda 5/4, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. Sekcja propagandowa Zarządu Okręgu Poznańskiego. 10/45, k. 113; 10/81, k. 183, 186; por. Krystyna Kolińska, Prołuż, Schadzowanki i Aloś, w: „Życie Warszawy. Varia. Niedziela Czytelników” z dn. 2—3.03.1996, s. 7

Zaleski – poeta łużycki. 9/41, k. 88

Załubska Cecylia – pamiętnik, wpis z 1997 r.

Zambrowicz – urzędnik MSZ. 1/5r, k. 294; 8/40, k. 77; 10/10, k. 40

Zapłata St. radca – 1/6f, k. 359; 9/33, k. 70

Zapłatówna Eugenia – członek Prołużu. Pyżewicz, dz. cyt., s. 28

Zarzycki gen. – 1/1, k. 69; 12/3, k. 41

Zaute Jan – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w kopalni w Sosnowcu, ur. 3.10.1902 r. w Šerachow. 4/1, k. 7

Zawadzki wojewoda – 1/2, k. 113v

Zawieja Stefan – prezes Komitetu Pomocy Prołużowi, burmistrz Krotoszyna. 7/1, k. 1; 8/17, k. 38v; 8/18, k. 39; 10/62, k. 147; 15/2, k. 2; 21/1, k. 1

Zawodna H. – sekretarz Głównego Delegata Szkolnego 31/16 k. 43; 31/18 k. 48

Zborowska Janina – członek koła szkolnego w Zielonej Górze, później żona Waleriana Piotrowskiego. Pyżewicz, dz. cyt., s. 29

Zbyszewski Andrzej mjr – 15/11, k. 49-50

Zejler Handrij – 9/34, k. 71

Zeman – z Olkusza. 1/2, k. 115v

Zieleźny Zbigniew – prezes Koła Szkolnego Prołużu w Państwowym LO w Zgorzelcu n. Nisą. 12/2, k. 23

Zielińska Klara – 8/53, k. 96

Zieliński Jerzy – student wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Wierzbięcice 11/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Ziem[…?] — 10/46, k. 114

Ziembicka Stefania – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Klonowicza 4/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Ziembiński Zbigniew – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Ziemiańska Bożena – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Chłapowskiego 8/12, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Ziemiański Władysław inż. – z Wrocławia. 1/1, k. 36; 8/10, k. 30; 12/2, k. 24; 12/3, k. 57; 26/10, k. 65

Ziesch Beno – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie Vic w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego, ur. 7.12.1921 r. w Časecy. 4/1, k. 7

Ziesche Jan – 4/5, k. 14; 4/7, k. 19; 4/40, k. 120

Ziętkowiakówna Eugenia – księgowa 3.01.1949. 1/2, k. 120v, 121v, 122v; „siła biurowa” przed lutym 1949 31/24 k. 66v

Ziętkowiakówna – 1/2, k. 121v, 122v

Ziętkówna Aleksandra – członek okręgu Poznań. 7/3, k. 27; 10/49, k. 118v; 10/73, k. 166; 10/81, k. 187; 15/11, k. 44

Ziętkówna Barbara – studentka AH, zam. ul. Jarochwskiego 54/2, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Zimmerman prof. dr – 1/1, k. 82v

Ziółkowski Janusz – student wydz. ekonomii UP, zam. ul. Grunwaldzka 66/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym. Wiceprezes ZG. 7/1, k. 1; 7/4, k. 39, 41; 8/3, k. 6; 10/9, k. 36; 10/32, k. 81; 10/81, k. 185; 12/1, k. 1; 12/3, k. 54; 12/4, k. 79, 81; 13/4 k. 62; 15/2, k. 2; 15/4, k. 3; 21/1, k. 1; 21/3, k. 3

Ziółkowski Kazimierz – student wydz. rolniczo-leśnego UP, zam. ul. Wierzbięcice 55/9, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Ziółkowski Zbigniew – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej; 10/81, k. 186

Zmeszkal Włodźimir – 4/12, k. 38; 10/11, k. 41

Zochowska Krystyna – studentka AH, zam. pl. Asnyka 3/11, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 182v

Zroślakówna Anna – studentka AH, zam. ul. Pułaskiego 20/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. organizacyjnym; 10/81, k. 184

Zschorhack Jurij – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w obozie w Poznaniu, ur. 20.03.1924 r. w Sernjanach. 4/1, k. 7

Zschorlich Mikławš – jeniec niemiecki narodowości łużyckiej w Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Rudzie Śląskiej, ur. 8.10.1909 r. w Sulšecy. 4/1, k. 7

Zubowicz Piotr mec. – 8/1, k. 1, 3

Zwierkoffer – 6/1, k. 7

Zwolińska Maria – studentka wydz. prawno-ekonomicznego UP, zam. ul. Długa 4/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym i sekcji propagandowej. 1/1, k. 36v, 71v; 1/2, k. 111; 1/3g, k. 154; 1/3h, k. 156; 6/3, k. 29; 8/46, k. 88; 8/78, k. 127; 10/32, k. 80; 10/84, k. 196; 12/3, k. 47-48; 10/81, k. 185, 186; 31/2 k. 7v, 910; 31/5 k. 20; 31/7 k. 26; 31/12 k. 32

Zwoliński Wiesław – student wydz. lekarskiego UP, zam. ul. Długa 4/1, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. zewnętrznym i sekcji propagandowej. 10/81, k. 185-187

Zytkiewiczówna Hanna – artystka zaangażowana dla sprawy Łużyc. 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62

Żabicki – 9/2, k. 3v

Żaczyński Władysław – ur. 3.05.1930 r. Poznań, zam. Poznań ul. Szymańskiego 9/11, uczeń Gimnazjum i Liceum Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Różana 17. 15/12, k. 51

Żebrowska Maria – profesor Liceum Mazurskiego, prawdopodobnie członkini Prołużu w Kętrzynie. 7/8, k. 61

Żmijewski Michał – student muzykologii UP, zam. ul. Górna Wilda 43/3, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym i sekcji propagandowej. Artysta zaangażowany dla sprawy Łużyc. 1/1, k. 52; 1/3d1, k. 201v; 7/1, k. 1; 7/3, k. 27; 7/9, k. 62; 10/28, k. 62; 10/32, k. 81; 10/81, k. 183, 186; 13/4 k. 62; 15/2, k. 2; 15/11, k. 44; 20/16, k. 51; 21/1, k. 1; 21/3, k. 3; 21/5, k. 5; 21/12, k. 14

Żołna-Manugiewicz – poseł do Krajowej Rady Narodowej, 8/1, k. 1

Żółtowski – 1/3d1, k. 201v

Żóraw Janina – członek Okręgu Poznańskiego w sekcji propagandowej, 10/81, k. 186

Żórawska Irena – studentka wydz. humanistycznego UP, zam. ul. Dolina 1/6, członek Okręgu Poznańskiego w wydz. gospodarczym; 10/81, k. 183

Żuk Józef – Olsztyn delegat okręgowy na I Ogólnopolskim Zjeździe Prołużu. Członek zarządu głównego Olsztyn, delegat okręgowy Olsztyn. 1/1, k. 5, 59v8/5, k. 12; 10/32, k. 79; 10/49, k. 119v; 15/11, k. 38

Żukowska A. dr – 8/52, k. 95

Żur Hubert – sekcja pomocy Łużyczanom Zarządu Okręgu Poznańskiego, członek ZG Związku Studentów Łużyckich. 1/1, k. 16, 75; 1/3w, k. 180; 8/25, k. 56; 9/57, k. 121; 10/28, k. 62; 10/39, k. 104; 10/45, k. 113; 12/1, k. 10; 15/11, k. 49-50

Żur Jan – 10/1, k. 7; 10/9, k. 38; 10/39, k. 104; 12/1, k. 15; 12/2, k. 19

Żyłkówna Stanisława – 20/13, k. 44v; 20/16, k. 51

Komentarze 2 to “Indeks nazwisk”


  1. Czasem korzystam z Archiwum Prołużu. Dn. 09.10.1999. w Krotoszynie odbyło się spotkanie byłych prołużan. Dn. 29.12.2015. wysłałem wnioski do Radnych Poznania o budowę obelisku PROŁUŻ-u. Pod koniec stycznia 2016. wyślę wniosek o uhonorowanie Dnia Łużyc w Częstochowie 05.10.1946. Artur Wiśniewski


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: